סיקור חלקי. שער "יתד נאמן" הבוקר
סיקור חלקי. שער "יתד נאמן" הבוקרצילום מסך

שלושת היומונים החרדים המרכזיים, "יתד נאמן" הליטאי מחד ו"המודיע" ו"המבשר" החסידיים מאידך, הקדישו את העמודים הראשונים לפטירתו הפתאומית של הרב שמואל אוירבאך זצ"ל.

בכתבותיהם הרחיבו היומונים אודות גדולתו בתורה ויראת שמים, אך סוגיית הגיוס והקו הקיצוני שנקט בו הרבה אוירבאך בהוראתו לחסידיו נעדר לחלוטין.

בעיתון 'המודיע' ו'המבשר' הקדישו את כל העמוד הראשון לצד מאמרי מערכת שהרחיבו אודות שקדנותו העצומה בתורה, מעשי החסד הכבירים שעשה למשפחות נזקקות, יתומים ואלמנות ודאגתו העמוקה לכלל ולפרט תוך התעלמות מוחלטת מפרישתו מהזרם הליטאי המרכזי על כל המשתמע מכך.

בביטאון הליטאי 'יתד נאמן', שלאורך השנים האחרונים קידש מלחמה נגד 'הפלג הירושלמי' שפרש מתנועת 'דגל התורה' תחת הנהגת הרב שטיינמן זצ"ל, בחרו במסגרת הסיקור הנרחב להתייחס להיבט הרוחני של המנהיג המנוח מבלי לתת את הדעת לקו הקיצוני שנקט בכל הנוגע להתייצבות בלשכות הגיוס ולדרכי המחאה שלא היו מקובלים על הנהגת 'דגל התורה' בראשות הרב שטיינמן.

הביטאון היחיד שהביא לידי ביטוי את השקפתו הניצית של הרב אירבאך בסוגיית הגיוס היה ביטאון תנועתו, 'הפלס', שם הובהר כי ממשיכי דרכו ימשיכו את הקו ההשקפתי של המנהיג שהסתלק לבית עולמו.