מי מנהל את הממשלה? נתניהו וליצמן
מי מנהל את הממשלה? נתניהו וליצמןצילום: הדס פרוש, פלאש 90

1. בשנות ה-50 רווחה במאה שערים הלצה, שעסקה בשאלה החשובה מאוד, מי באמת מנהל את המדינה?

נמנו ליצני מאה שערים וגמרו, כי מי שמנהל את המדינה היא פרומה המשוגעת מבתי אונגרין. וכל כך למה? הסכיתו ושמעו:

מי מנהל את המדינה? בן גוריון. אבל בן גוריון מפחד מהמזרחי, כי בלעדיהם אין לו ממשלה. המזרחי ממי מפחדים? מאגודת ישראל. אגודת ישראל ממי מפחדים? מעמרם בלוי (מנהיג הפלג הקיצוני - נטורי קרתא - באותם הימים), וממי עמרם בלוי מפחד? מפרומה המשוגעת מבתי אונגרין שצועקת עליו כשהוא חוזר הביתה "שייגעץ" ושופכת לו על הראש דלי של מים מלוכלכים. צא ולמד שאת המדינה כולה מנהלת פרומה המשוגעת מבתי אונגרין.

2. אינני יודע אם פרומה המשוגעת אכן היתה, או שמא רק משל היתה, אבל ההלצה הזו מבטאת תופעה שקיימת לא רק ברחוב החרדי, והיא תופעת החשש מהקיצוניים.

כל מחנה פוליטי נוטה ליישר קו בסוגיות רגישות דווקא עם הקצוות שלו. למרות שהמנהיגות היא ברובה פרגמטית, ומודעת לצורך להגיע לפשרות כדי להשיג מטרות, הרחוב נוהה במידה רבה אחרי הקיצוניים, ואלו מכתיבים את הקו השליט בשיח שמשפיע בתורו על ההנהגה.

לכן, הפרגמטיות המסוימת שבה נוהגת המנהיגות החרדית בסוגיית הגיוס היא שבירה מאוד. לחץ משמעותי מהאגף הימני של "הפלג" ו"העדה החרדית" עשוי להביא להקצנת עמדות משמעותית שתהפוך את חקיקת חוק הגיוס המתוקן לקרוב לבלתי אפשרית. הלחץ הזה כבר מתרחש, אבל ככל שיחלוף הזמן הוא ילך ויגבר.

3. וזאת יש לדעת. הבעיה איננה עצם חקיקתו של חוק גיוס מתוקן. אפשר לחוקק חוק כזה תוך חמש דקות בדיוק, אולי בעצם חמישה ימים, בקלות רבה.

אם הממשלה תחליט לקחת את חוק הגיוס שחוקק בתקופת כהונתה של הקואליציה הקודמת, קואליציית לפיד-בנט, ולחוקק אותו מיידית, מובטח לחוק רוב גדול (כי סיעת "יש עתיד" לא תוכל להתנגד לו) ומצבם של החרדים לא יורע באופן משמעותי, בטח לא בטווח הקרוב.

יתרה מזו, חוק כזה עשוי גם לצלוח, לפחות חלקית, את מבחן בג"ץ, ובכך להקל על חייהם של החרדים גם בהמשך, כך שלא מדובר בדיל רע כל כך. אלא מאי? שחוק כזה המנהיגות החרדית לא תוכל לחוקק, ולו בגלל שהרחוב החרדי לא יתן לה, למרות שפרקטית זה מוצא לא רע.

4. ככל שיארך הזמן, האפשרות למציאת נוסחה שתרצה את החרדים מחד ותוכל לקבל רוב בקואליציה מאידך הולכת ויורדת.

הסיטואציה שנוצרה בעקבות פסיקתו הבעייתית של בג"ץ ניתנת לפתרון אם יהיה רצון טוב לפשרות מצד כל הצדדים, אך ככל שאיום הבחירות יהיה קונקרטי יותר, היכולת להגיע לפשרות תהיה קטנה יותר.

אם ראש הממשלה לא רוצה ש"פרומה המשוגעת" בגרסת 2018 תפיל את ממשלתו כדאי לו לקצר ככל הניתן את ביקורו בארה"ב ולחזור ארצה כדי "לעשות סדר" בקואליציה. אחרת הבחירות תגענה מהר מאוד, ובחירות הן כידוע משהו שאתה יודע כיצד אתה נכנס אליו, אבל לא יודע כיצד אתה יוצא ממנו.