שוהים בלתי חוקיים
שוהים בלתי חוקייםצילום: נתי שוחט, פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית את התיקון להצעת חוק הכניסה לישראל המורה על החרפת העונש שיוטל על מסיעי שוהים בלתי חוקיים.

63 חברי כנסת תמכו בהצעה ורק 14 התנגדו לה.

על פי ההצעה, תהפוך את הוראת השעה העוסקת בעבירות הסעה שלא כדין של שוהים בלתי חוקיים להוראת קבע, ישונה מדרג הענישה בשל ביצוע העבירה וייקבעו הוראות לעניין שלילה מינהלית של רישיון נהיגה לתקופות ההולמות את חומרת העבירה.

בנוףס, הוצע להאריך את תוקפן של הוראות השעה בעניין קנסות מזעריים שנקבעו לגבי עבירות הלנה והעסקה שלא כדין, ולקבוע מנגנון המאפשר לדרוש במסגרת צו הגבלה מינהלי או צו הגבלה שיפוטי ערובה להבטחת קיום תנאי הצו.

בדברי ההסבר לחוק נכתב כי "המציאות הביטחונית והחברתית בישראל מלמדת כי עבירות ההסעה שלא כדין הן עבירות נפוצות אשר מבצעיהן מעדיפים את טובתם הכלכלית על פני ביטחון הציבור ובכך מסכנים אותו".

"יתר על כן, תופעת הסיוע לשוהים הבלתי חוקיים בתחום ההסעה, השתכללה מאוד. לצד מסיעים בודדים יש כיום ארגוני הסעות שמטרתם לאפשר כניסה לישראל של שוהים בלתי חוקיים ואשר התמריץ העיקרי לפעילותם הוא כלכלי", נכתב.

עוד הוסבר כי "עקב היכרות השוהים הבלתי חוקיים עם ישראל, דרכי הכניסה אליה ויכולת ההיטמעות שלהם באוכלוסייה, הם מהווים יעד אטרקטיבי לגיוס ולהפעלה של גורמי טרור ואמצעי נוח לקידום פעילות טרור, ובשנים האחרונות ניכרת מעורבותם במעשי טרור, באופן ישיר או עקיף".