לבדוק היטב
לבדוק היטבצילום: ISTOCK

בבד״צים ובארגוני הסת״ם החרדים מתריעים בימים האחרונים בפני הציבור, כי בעת האחרונה הגיעו מסין ומארצות המזרח טליתות מבד סינטטי אשר לפי דעת רוב הפוסקים אינן כשרות לברכה.

במודעות שפורסמו בריכוזים החרדיים נכתב "בעת האחרונה נמכרים בחנויות תשמישי קדושה ברחבי הארץ, טליתות הפסולות לברכה לפי דעת רוב הפוסקים, מאחר והן מיוצרות מבד פוליאסטר, ניילון ומבד סינטטי, והדבר גורם לרבים לעוון, במכשול נורא של ברכה לבטלה וביטול קיום מצוות טלית וציצית כהלכתה, וכל זאת כאשר הציבור אינו מודע לכך שהבדים מורכבים מניילון ומבד סינטטי, ול"ע אינם פועלים לפי ההלכה ומתעטפים בטליתות אשר אינן כשרות לברכה".

עוד נכתב כי "הרינו להתריע בשער בת רבים ולהביא בפני הציבור את פסיקתם של גדולי הדורות, אשר קבעו כי אין לברך על הטליתות הללו וכי אין יוצאים ידי חובה בעטיפת טלית מבד פוליאסטר וסינטטי. ולדאבון כל לב, רבים רוכשים טליתות אלו, מחוסר ידיעת ההלכה על בוריה ונכשלים ל"ע".

בבדצי"ם השונים ובקרב העוסקים במלאכת הסת"ם ותשמישי קדושה מזכירים את פסיקת "האגרות משה" - הרב משה פיינשטיין זצ״ל ולפיה בד העשוי מפוליאסטר אינו חייב בציצית, וכן נכתב בספר "ילקוט יוסף" כי בגד של ארבע כנפות שעשוי ניילון יש להטיל בו ציצית, אך אין לברך עליו כלל.

במודעות שפורסמו נקרא הציבור שרוכש טליתות לבדוק האם הבד עשוי מצמר או שמא מניילון ואקרילן אשר גדולי התורה התנגדו להן. ״צריך פשוט לבדוק כשקונים טלית ולוודא שמדובר מבד צמר".