בית המכפלה
בית המכפלהצילום: אלירן אהרון

שופטי בג"ץ קבעו הערב (שני) כי בית המכפלה בחברון יפונה מ-15 המשפחות שנכנסו אליו בחודש יולי האחרון.

בעבר הוציא בג"ץ צו לעיכוב הפינוי, אולם היום הוחלט לבטלו ולא לקבל את מתווה הפינוי מרצון שהציעו התושבים.

בהחלטת השופטים נאמר כי "לא נפל כל פגם בעמדת המדינה לפיה אין לאפשר אכלוס על ידי החברה או מי מטעמה של חלק מהמבנה שפונה בשנת 2012, וזאת עד להכרעה בבקשת החברה לרישום ראשון, או עד לכל קביעה אחרת של הוועדה לרישום ראשון".

נזכיר כי המתיישבים היהודיים בבית המכפלה בחברון הודיעו לבג"ץ בחודשים האחרונים כי יפנו מרצונם את המבנה, אם המדינה תסכים להרוס מחסן סמוך שהוקם על ידי פלסטינים.

בהודעת המתיישבים לבג''ץ נאמר כי "מתוך כבוד לבית המשפט הנכבד, תיעתר העותרת להצעתו ותסכים לפעול על פי המתווה. זאת, למרות הוויתור הכואב בעניין פינוי המבנה על כל ההיבטים הפסיכולוגיים הכרוכים בכך, גם אם מדובר בפינוי לתקופה קצרה כפי שמקווה העותרת".

הם הוסיפו כי "לאור הנסיבות החדשות שנתגלו, ובעיקר הפלישה החדשה ואוזלת היד של כוחות הביטחון לגלות זאת, העותרת מבקשת כי על מנת שתוכל לפקח על הנעשה במבנה, ישונה מעט המתווה: השינוי שחל לאחרונה בצורת הוספת הקירוי הקשיח יסולק באופן מיידי, ויאופשר לעותרת להחזיק במבנה שפונה בשניים עד שלושה שומרים שתפקידם יהיה לפקח על הנעשה במבנה".