הרב יוסף בכנס מרכז רבני אירופה ברומניהאיציק בלניצקי

הראשון לציון הרב יצחק יוסף מדבר על החשיבות של קירוב רחוקים, במהלך כנס מרכז רבני אירופה הנערך ברומניה.

"החזון איש מגדיר את החילונים בגדר תינוק שנשבה והוא מתכוון לרוב החילונים. יש חילונים שגדלו עם דת ונהיו אנטי דתיים. עליהם אני לא מדבר. רוב החילונים שלחו אותם לבתי ספר חילוניים ורואים את שרי הממשלה שלנו שלצערינו הרב אינם דתיים וראש הממשלה שלנו והנשיא עדיין לא חרדים. אז רואים אותם ככה. מה יעשה הנער ולא יחטא?", אמר הרב יוסף.

״אם הרב כדורי היה בדורנו, אפילו ליברמן היה חוזר בתשובה. היום יש לנו הסתר פנים. היום כל ההנהגה שלנו מוסתרת", הוסיף הרב הראשי לישראל.

הוא ציין כי תפקידו של רב בעם ישראל הוא לקרב את הציבור אליו ולא חלילה להרחיק אותו. "רב בישראל צריך מראש לחשוב מה הבעיות ההלכתיות שעלולות להתעורר וכיצד ניתן לפתור אותן בלי חלילה לפגוע באדם כל שהוא. התפקיד של רב זה זה ללכת לכל מקום שהוא מוזמן אליו ויכול לקרב את ליבם של ישראל לאביהם שבשמים בהתנהגות שלו".

"מאבא, מרן הגר"ע יוסף, למדתי שרב בישראל צריך לדעת ללכת עם רוחו של הציבור. מי שזכה לכהן בקהילה של יראים ושלמים, מה טוב חלקו. אבל כאשר צריך למנוע מרדת שחת צריך לחשב את הדרכים כך שיהיו באופן המתקבל", סיכם הרב יוסף.