המנהל האזרחי
המנהל האזרחיערוץ 7

עובדי המנהל האזרחי ומנהלת התיאום והקישור מול רצועת עזה פותחים בעיצומים. בשיחה עם יומן ערוץ 7 מסביר בני אלבז, יו"ר ועד עובדי המנהל האזרחי, את המניעים למחאה ומשמעויותיה.

"אלו עיצומים קשים שיפגעו בכל האוכלוסיות כדי להשיג את התנאים המיטביים לעובדים", אומר אלבז וקובע כי עובדי המינהל מתפקדים תחת עומס עצום, ללא כוח אדם וכאשר מקביליהם במשרדי האם מקבלים שכר גבוה בהרבה על אף יכולות גבוהות ותנאי עבודה מסכני חיים.

"העובדים שלנו מרגישים פגועים גם מול תקני משרדי האם וגם בתגמול שכר", דברי אלבז המבטא גם חשש לנוכח העלאת הצעת החוק לסגירתו של המינהל האזרחי. לדבריו כאשר אפשרות זו עולה וזוכה לחתימתם של 14 חברי כנסת זו השעה לדאוג לעתידם הכלכלי והמקצועי של העובדים. "אנחנו דואגים למשפחותינו. אנחנו מנסים להגיע להסכמים עם האוצר שדוחה אותנו. יש חרב על צווארנו".

באשר למשמעויות בפועל של העיצומים הוא אומר: "נפעל מול כל המערכות ביו"ש ובכרם שלום, בתעסוקת פלשתינאים בישראל, ברישיונות הבאה, אי ביצוע פעולות אכיפה, ועדות התכנון לא יתקיימו עד שישבו איתנו ויגיעו לתנאים שאנחנו מבקשים, ומדובר בתנאים מינימאליים".

בדבריו ציין אלבז כי עובדי המינהל האזרחי עובדים בין השאר גם תחת סיכון חיים כאשר בקבוקי תבערה נזרקים לעברם בהיותם נציגי השלטון ומנגד הם מתמודדים עם תופעות של גז מדמיע המיודה לעבר פורעים בידי כוחות הביטחון, וזאת כחלק משגרת עבודתם היומיומית.

בהשבתה, הוא אומר, יש "פגיעה בהתיישבות ובאוכלוסייה הפלשתינאית, יש 30,000 פועלים פלשתיניים שיוצאים לעבודה בישראל ו-30,000 לעבודה בישובים", כל אלה עשויים להיפגע מעיצומים.

לדבריו הוא ואנשי המינהל מתחננים להתייחסות של האוצר אך למרות הבטחות להגדלת כוח האדם בעוד מאתיים עובדים הדבר אינו קורה, וגם בקשותיהם לפתיחת הסכמי השכר אינן נענות. אלבז מציג בדבריו דוגמאות ליחס המפלה לכאורה את עובדי המינהל האזרחי אל מול מקביליהם, זאת כאשר הם אינם מקבלים דרגי בכירות גם כאשר מדובר בעבוד האחראי על עשרות עובדים, וכך גם בתחומי הכוננויות.

בשולי השיחה עמו קבע אלבז כי המינהל מטפל ב-2.7 מיליון פלשתינים לצד הטיפול באוכלוסייה היהודית. על קביעה זו נשאל אם הדברים מתבססים על ספירה ישראלית כלשהי, שהרי הנתון המספרי של האוכלוסייה הפלשתינית ביו"ש נתונים במחלוקת.

במענה השיב כי הנתון מתבסס על הלמ"ס הפלשתיני. כשציינו באוזניו שהדברים אינם מבוססים דיים שהרי הלמ"ס הפלשתיני מונה גם פלשתינים שעזבו לחו"ל כקיימים וגם מונה פעמיים את תושבי מזרח ירושלים, כמו גם עיוותים נוספים, השיב ואמר שאינו נכנס לדיון המספרי הזה, אך גם אם יש רק מיליון פלשתינים ביו"ש הם זקוקים למענה של המינהל, ומענה זה צריך להיעשות באופן יעיל וראוי.

לפי שעה, הוא אומר, ממתינים הוא ואנשיו לראות אם שלביהם הראשונים של העיצומים יניבו פירות ואנשי האוצר יקיימו איתם מפגש, ואם לא יעשו כן הרי שבכוונת עובדי המינהל להחריף את העיצומים.

"מהיום אלו רק עיצומים ראשוניים. לא ניצלנו את כל העיצומים וכל היכולות שלנו. אנחנו מחכים לראות התפתחויות. אם לא יהיה מענה נפעל בכל המערכות. בינתיים אנחנו מקיימים את העבודה הפנימית במשרדי המינהל באופן שוטף, אבל אין קבלת פנים באשנבים, אין מתן רישיונות הבאה במעברים".