מתחם הר הבית
מתחם הר הביתצילום: אייסטוק

הרב אלי סדן – ראש מכינת 'בני דוד' עלי, הרב משה הגר – ראש מכינת יתיר, הרב רפי פרץ – ראש מכינת עצמונה והרב חיים ברוך ראש המכינה, הרב יעקב פייגנבוים – רב מכינת קשת והרב בן ציון המאירי ראש המכינה, פרסמו מכתב לבוגריהם בסוגיית העלייה להר הבית.

בראשית מכתבם מציינים ששת הרבנים כי מטרתו היא "לעורר ולהזכיר לתלמידינו ובוגרינו כי ישנו איסור חמור להיכנס לכל שטח הר הבית בזמן הזה, מפני שאין לנו מסורת ברורה בדבר מיקום המקדש והעזרות. כך פסקו מרן הרב קוק והרב צבי יהודה זצ"ל, כך הכריעו גדולי הפוסקים וכך הכריעה הרבנות הראשית לישראל לדורותיה".

לדבריהם, "כמי שמאמינים בקץ המגולה ובתהליך שיבת ציון וכמי שמכירים בצורך החשוב לפעול עם א-ל בקידום תהליך הגאולה, מקובלים אנו מרבותינו שאת השייכות למקום המקדש קונים דווקא על ידי יחס של יראה ורוממות ולא על ידי 'כיבוש' ברגליים ופריצת גבולות חלילה".

"מקובלים אנו עוד, שענייני הלכה הנוגעים לכלל האומה צריכים להיות מוכרעים אך ורק על פי הרבנות הראשית לישראל, שהיא הפוסקת הבלעדית בענייני כלל ישראל", מדגישים הרבנים ומצטטים את לשון ההחלטה שנחתמה בשנת תשמ"ו על ידי הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו זצ"ל: "אסור לכל אדם להיכנס לשטח הר הבית כיוון שלא נתבררו הגבולות של השטח המקודש ואין לנו טהרה בימינו, והוא מהאיסורים החמורים הקיים עד ביאת משיח צדקנו". לדבריהם, להחלטה הצטרפו כל הרבנים הראשיים עד ימינו אלה והוסיפו: "לנוכח ההזנחה בימינו הננו לחזור ולהזהיר ששום דבר לא השתנה והאיסור החמור במקומו עומד בכל שטח הר הבית".

"מובן שפגיעה בסמכות הרבנות בעניין חמור זה עלולה להוביל, חלילה, לפגיעה בסמכותה גם בעניינים חשובים אחרים, ואחריתה מי ישורנו", מוסיפים הרבנים, "לכן, באנו בזאת להחזיק בשיפולי גלימתם של גדולי ישראל ולעורר מחדש על האיסור החמור הזה, שלצערנו נפרץ לאחרונה".

"נוסיף ונדגיש, שדווקא הערצתנו למקום קדוש זה, כמרכז הופעת הקדושה בעולמנו, היא המביאה אותנו להתייחס אליו ביראת כבוד ובשמירת מרחק והיא שתביא בסופו של דבר לבניינו השלם, וכדברי מרן הרב קוק זצ"ל כי 'דוקא על ידי הריחוק ייכנס הגודל והמורא בלב'. ודווקא 'על ידי מה שאנו נזהרים מלהתקרב בהיותנו טמאים אל המקום הקדוש הרי אנו מקיימים מצוות מורא מקדש, והוא יותר יקר מהיראה הבאה דרך קירוב בעת שאין אנו מוכשרים לה' [משפט כהן סימן צ"ו]. ובזכות מצוות מורא מקדש יאיר לנו ה' בקרוב באור של גאולה שלמה וייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ושם נעלה ונראה ונשתחווה ונזכה לעובדו ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות", חותמים הרבנים את המכתב.