Auschwitz
Auschwitzצילום: אייסטוק

עוד התבטאות קשה מצד מקורבים לראש הממשל בוורשה.

אביו של ראש הממשלה, קורנן מורבייצקי, לשעבר חבר הפרלמנט הפולני בעצמו, אמר בראיון כי יהודי פולין בחרו ללכת לגטאות מרצונם החופשי על מנת להתרחק מהאוכלוסיה הלא יהודית של פולין.

בראיון למגזין Kultura Luberalna אמר מורבייצקי האב כי "אתה יודע מי גירש את היהודים לגטו ורשה? אתה חושב שהגרמנים? לא, היהודים עצמם הלכו לשם כי נאמר להם שתהיה להם שם מובלעת עצמאית, שהם לא יצטרכו להתמודד על הפולנים המגעילים האלו" טען מורבייצקי האב.

לאחר מכן הוסיף כי "מי שלח יהודים לכיכר השילוחים, האומשלגפלאץ? הגרמנים עשו את זה? לא! המשטרה היהודית היתה באומשלגפלאץ!" כאשר הוא רומז כי הגרמנים השתמשו בשורה של מלשינים יהודים על מנת לחשוף את קבוצות ההתנגדות בקרב יהודי פולין.

דבריו של קורנל מורבייצקי מזכירים את הדברים שאמר בנו, ראש הממלה מתאוש מורבייצקי, שהאשים בכנס מינכן בחודש שעבר את היהודים כי "היו גם פושעים יהודיים בשואה" ועורר סערה. הדברים מחריפים עוד יותר את המשבר בין פולין וישראל סביב "חוק השואה".