הרב משה קליין
הרב משה קלייןצילום: מחלקת הדוברות הדסה

"האמת והשלום אהבו"

שמעתי בכאב גדול את הראיון עם הרבנית מלכה פיוטרוקבסקי ותגובתו של הפרופ' זאב רוטשטיין.

עד היום לא הבעתי את עמדתי בשער בת רבים, והפעם החלטתי שלא כדרכי- להגיב. גם בדור עליו אמרו רבותינו כי "האמת תהה נעדרת", חובה במקרה זה לדייק שכן בדיני נפשות עסקינן.

לא אתייחס למכלול דבריה של הרבנית אלא לעקרונות בלבד.

אני מעיד על עצמי כי כבר בתחילת המחלוקת פניתי לפרופ' זאב רוטשטיין והצעתי לו לגשר ולפשר בסכסוך וזאת בשל ניסיוני ובשל העובדה כי בנוסף להיותי רבה של "הדסה" אני מחזיק באמתחתי תואר שני במשפטים בנושא של גישור וישוב סכסוכים .

פרופ' רוטשטיין נעתר מידית להצעתי, פניתי אל הרופאים והצעתי להם את הדבר. בתחילה נעניתי כי יתנו תשובה תוך כמה ימים, משראיתי שתשובתם מתמהמהת פניתי אליהם שוב ואז נעניתי כי הם דוחים את הצעתי לגישור.

פניתי אל הראשון לציון רבה של ירושלים הרב שלמה משה עמאר, שידיו רב לו בגישורים ובישוב סכסוכים, כאב בית דין בבית דין עשרות שנים וכנשיא בית הדין הרבני הגדול. הרב עמאר הסכים מידית להיכנס לעובי הקורה במטרה למנוע את התפרקות המחלקה כיוון שהבין שבדיני נפשות עסקינן.

פרופ' זאב רוטשטיין הגיע לביתו של הרב עמאר והודיע לרב כי הוא מקבל עליו את הגישור וכל שיחליט מקובל עליו. לצערי גם כאן למרות פגישתם של הרופאים עם הרב לא נרשמה שום התקדמות, וגם יוזמה זו שיכלה להציל את המשבר- נדחתה על הסף.

אשר למציאות כיום, ברצוני להעיד מתוך ידיעה כי:

  • המחלקה החדשה להמטואונקולוגיה והשתלות מח עצם ב"הדסה" פועלת במתכונת מלאה ומעניקה את הטיפול המקצועי, המיטבי והמתקדם ביותר המוכר בטיפול בילדים חולי סרטן.
  • התפוסה במחלקה עצמה היא מעל 100%. התפוסה באשפוז יום עומדת על 60%.
  • בשנה האחרונה בוצעו 53 השתלות מח עצם בילדים, מספר שיא שנחשב לגבוה ביותר גם ברמה הבינלאומית ובעל שיעורי הצלחה גבוהים מאוד.
  • הפרופ' איתן כרם, מנהל אגף הילדים: "זוהי טעות לשלוח ילדים מירושלים והסביבה לטיפולים במרכז. מי שמשפיע על ההורים להיטלטל עם ילדיהם לקבל טיפול במרחק מירושלים- פוגע בהם".
  • הצוות שהקים את המחלקה מחדש מונה כיום מעל 10 רופאים, כולם מומחים בהמטואונקולוגיה-ילדים, אליהם יצטרפו בחודשים הקרובים שני מומחים נוספים.

להלן רופאי הצוות:
-ד''ר גל גולדשטיין- מנהל המחלקה ,מומחה בהמטואונקולוגיה-ילדים.
-פרופ' יוסי לבר-ראש המערך, מומחה בהמטואונקולוגיה-ילדים.
-ד"ר דן הר לב- מנהל השירות להמטולוגיה וקרישה ילדים, מומחה בהמטואונקולוגיה-ילדים.
-ד"ר דרור רביב- מנהל השירות לגידולים מוצקים, מומחה בהמטואונקולוגיה-ילדים.
-ד"ר שירלי סייג-מנהלת מרפאת מעקב, מומחית בהמטואונקולוגיה-ילדים.
-ד"ר ציפי קורנפלד- מרפאת המטולוגיה וקרישה ילדים, מומחית בהמטואונקולוגיה ילדים.
-ד"ר רקפת סידליק מושקטל- מומחית בהמטואונקולוגיה ילדים, מרפאת גידולי מח וגידולים מוצקים.
-ד"ר הודיה כהן- מתמחה בהמטואונקולוגיה-ילדים ,מומחית ברפואת ילדים.
-פרופ' פולינה סטפנסק-מנהלת מחלקת השתלות מח עצם בילדים, מומחית ברפואת ילדים, המטואונקולוגיה-ילדים והשתלות מח עצם.
-ד"ר אירינה זיידמן- מומחית ברפואת ילדים, המטואונקולוגיה-ילדים והשתלות מח- עצם.
-ד"ר אהוד אבן אור- מומחה ברפואת ילדים, המטואונקולוגיה-ילדים והשתלות מח- עצם.

  • בין "הדסה" לבין בית החולים המוביל לסרטן בארה"ב -"ממוריאל סלואן קטרינג" ,נחתם הסכם פעולה נרחב לשיתוף ידע וקביעת פרוטוקולים טיפוליים חדשניים, כמו גם הכשרות מקצועיות של מומחים והפריית הידע באופן הדדי.

הבוקר דיברתי עם הרבנית פיוטרקובסקי אותה אני מכיר ומוקיר כאישיות דגולה ושאלתי אותה הכיצד יתכן שטרם שחרצה את עמדתה בנושא בלא שפנתה למנכ"ל ביה"ח - הפרופ' רוטשטיין, למנהל בית החולים לילדים - הפרופ' איתן כרם, למנהל המחלקה- הד"ר גל גולשטיין ולראש המערך- הפרופ' יוסי לבר על מנת לשמוע את הדברים מכלי ראשון ולקיים את ציווי תורתנו הקדושה "שמוע בין אחיכם".

טענתי באזניה שגם לאחר שאמרה את דבריה הקשים היא מוזמנת בכל עת ובכל שעה לבוא לפגישה עם הרופאים שהזכרתי או עם כל בעל תפקיד במחלקה המטו-אונקולגית ילדים. הזמנתיה לסייר במחלקה כי מוטב להגיע אל האמת מאוחר מאשר אף פעם לא.

כאנשי הלכה העוסקים בעניין אשר לו היבטים מוחלטים של דיני נפשות מוטלת מידית האחריות שבעתיים - ויפה שעה אחת קודם.

וכפי שפתחתי את דבריי "האמת והשלום אהבו"- על האמת להיות נכרת בראש ובראשונה.