הכנס הארצי לתורה שבעל פה שיזמה מכללת אורות ישראל, נערך היום (חמישי) ברחובות בהשתתפות עשרות רבנים.

נשיא הכנס הוא הרב חיים סבתו, ראש ישיבת מעלה אדומים. במושב המרכזי ירצו במגוון מקצועות התורה, גמרא, הלכה, מדרש ואגדה, משפט התורה ואישים ושיטות.

בין המשתתפים הרב חיים סבתו, הרב בן ציון אלגזי, הרב אלישע אבינר, הרב יעקב אריאל,הרב קלמן בר, הרב אביחי קצין, פרופ' יובל סיני, הרב אלי שיינפלד, הרב ד"ר יהודה זולדן, הרב עמיחי גורדון, ועוד עשרות מראשי הישיבות בציונות הדתית.