שמואל שטח
שמואל שטחצילום: עצמי

סוף עונת הרישום למוסדות החינוך מבשרת את התלונות הרבות של מי שניסו להתקבל למוסדות קטנים וממיינים.

הורים רבים מאמינים שבמוסד קטן ואליטיסטי הכולל תשלומי הורים גבוהים הילד יזכה להכי הרבה שעות לימוד, אלא שהמציאות מראה אחרת. השבוע פורסם מחקר חדש שערכה עדי ארד, חוקרת בתנועת נאמני תורה ועבודה, ובמסגרתו נאספו נתוני משרד החינוך על תקצוב כלל בתי הספר בארץ, בהתאמה לפי מספר פרמטרים, כדי לבחון מה מביא בית ספר לקבל תקציב גדול יותר. ממצאי המחקר הראו שככל שבית ספר שייך למדד טיפוח נמוך יותר, קרי רמה חברתית-כלכלית נמוכה יותר, כך התקצוב הממוצע לתלמיד יהיה גדול יותר. נתוני החינוך היסודי והחינוך העל-יסודי די דומים, אך מפאת קוצר היריעה אציג רק את נתוני החינוך היסודי.

ניתן לראות כי כאשר תלמיד בחינוך דתי יסודי שייך לבית ספר המוגדר כרמה נמוכה, תקצובו הממוצע עומד על 24,002 שקלים בשנה, זאת לעומת תלמיד בבית ספר המוגדר כחזק אשר יזכה רק ל‑14,616 שקלים בממוצע. כחלק מהקצאת שעות ההוראה, בתי הספר מקבלים גם הקצאה של שעות טיפוח המגיעות בהתאמה למדד הטיפוח שהם מדורגים בו.

החל משנת תשע"ה מודל התקצוב של בתי הספר השתנה עם החלת "התוכנית לצמצום פערים וקידום השוויון במערכת החינוך". תקצוב דיפרנציאלי זה מהווה תיקון חברתי ראשון במעלה. השינוי מתבטא, בין היתר, בהקצאת שעות הוראה ביחס של אחת לשש בין תלמיד שנחשב חזק לתלמיד שנחשב חלש.

במחקר נמצא כי בממוצע ניתנות 54 אחוזים יותר שעות הוראה לתלמיד בבתי הספר החלשים מבחינה חברתית-כלכלית, וכן הפער בשעות ההוראה הממוצעות לכיתה עומד על 26 אחוזים לטובת בתי הספר הנחשבים לחלשים בחינוך הדתי. במילים אחרות, תלמיד שלומד בבית ספר דתי שנחשב חלש מבחינה חברתית-כלכלית, זוכה לתוספת של עוד כארבע שעות בשבוע.

המחקר למעשה מצא כי בדירוג הגורמים המשפיעים ביותר, הן על התקצוב והן על שעות ההוראה, ניתן לראות כי ההשפעה החזקה ביותר היא של מדד הטיפוח. ההשפעה השנייה החזקה היא של גודל בית הספר. לעומת זאת, העירוב המגדרי של בית הספר כמעט אינו משפיע.

בית ספר בוחרים בראש ובראשונה לפי התאמתו לאישיותו של התלמיד ובהתאם לערכי משפחתו. ואולם, כאשר הורה מתלבט, כדאי לו לדעת שככל שבית הספר יהיה מוגדר ברמה חברתית-כלכלית נמוכה, ועם מספר תלמידים גבוה, כך ילדיו יקבלו את המשאבים הרבים ביותר. יתר על כן, בבתי ספר גדולים אלה גם ההישגים מצוינים ויש מענה חיוני ורוחני רחב יותר, אבל זה כבר עניין למאמר אחר.