אושר הקוד האתי של בנט

הקוד עורר סערה לאחר שכלל איסור על מרצים להביע עמדות פוליטיות בהרצאות. עם זאת, סעיף זה לא יוכנס לתקנוני המשמעת באוניברסיטאות.

ערוץ 7 , ט' בניסן תשע"ח

יו"ר המל"ג, שר החינוך נפתלי בנט
יו"ר המל"ג, שר החינוך נפתלי בנט
Photo by Marc Israel Sellem/POOL

ועדת משנה של המועצה להשכלה גבוהה אישרה בימים האחרונים את נוסח הקוד האתי באקדמיה שחיבר פרופ' אסא כשר, ואשר עורר סערה רבתי במוסדות ההשכלה הגבוהה לאחר שפורסם אשתקד.

הבוקר (ראשון) פורסם ב"ידיעות אחרונות" כי על פי ההחלטה שהתקבלה כל המוסדות האקדמיים בישראל יחויבו לנסח בתוך שנה מהיום קוד אתי מחייב, שמבוסס על הקוד של פרופ' כשר.

הקוד האתי שאושר כולל גם את הסעיף מעורר המחלוקת בו נאמר כי חל "איסור על מרצה לנצל לרעה את במת ההוראה לשם הטפה שיטתית ובלתי־ראויה לעמדה פוליטית החורגת בבירור מהנדרש להוראת נושא הקורס בהקשרו הרחב בתחומו".

עם זאת, החלטת המל"ג מבחינה בין סעיף זה ליתר סעיפי הקוד האתי, כדוגמת האיסור על אפליה לטובה או לרעה של מרצים וסטודנטים בשל עמדותיהם הפוליטיות, והאיסור על השתתפות בחרם אקדמי נגד ישראל או השתתפות בפעילות המקדמת חרם שכזה.

בעוד את יתר הסעיפים בקוד האתי ידרשו המרצים לכלול גם בתקנון המשמעת של המוסד, חובה זו לא תחול על הסעיף האוסר ניצול לרעה של הבמה האקדמית לצורך הטפה לעמדה פוליטית.

יש לציין כי בחינת הקוד האתי בועדת המשנה של המל"ג נעשתה תוך הידברות עם נציגים מטעם המוסדות האקדמיים ושמיעת ההסתייגויות מנוסחו. בסופם של הדיונים הוכרז כי המל"ג מכירה בחשיבות העליונה של החופש האקדמי והמצוינות האקדמית, לצד שלילה מוחלטת של מה שמכונה "פוליטיזציה באקדמיה".