הרפורמים זו סכנה איומה למדינת ישראל וליהדות אלירן אהרון

הרב יהושע מגנס, מבכירי רבני ישיבת מרכז הרב, מתייחס בראיון לערוץ 7 לשורת סוגיות על סדר היום, ובהן היחס לרפורמים, התקפה על הציונות הדתית, מיזם הכשרות של רבני צוהר ואף חשיבות לימוד הגמרא והדרך הראויה לכך.

בפתח הדברים מתייחס הרב מגנס לסוגיית חשיבות הגמרא ומבהיר את היותה סיכום התורה שנמסרה למשה רבנו ולמעשה בה מסתיימת המסורת של אלפיים שנות תורה, ומאז הלימוד כולו אינו אלא ניסיון להבין את מה שנלמד באותה תקופה. "הרמב"ם כותב בהקדמה למשנה תורה שהגמרא היא הדבר האחרון שהסכימו עליו כל חכמי ישראל ועל כן היא הדבר המחייב את כל עם ישראל".

שתי עובדות אלה הופכות את הגמרא לדבר שלא ניתן להתנתק ממנו. "ניתוק מהגמרא הוא ניתוק מהתורה שבעל פה". לדבריו הר"מים בישיבות עושים עבודת קודש בהנחלת לימוד הגמרא תוך התמודדות עם בעיות קשות, וכאשר נשאל אם הדרך הנכונה לעשות זאת היא דרך הקבצות משיב הרב מגנס ואומר "אלו שאלות פרטיות של מקומות פרטיים", ובמידה ומדובר בתלמיד שלא יוכל להשתלב בלימוד הגמרא ללא הקבצה שתתאים לרמתו הרי שיש לסייע לו, שכן לא יתכן שיהיה תלמיד בישראל שיהיה מנותק מתורה שבעל פה.

בדבריו מזכיר הרב מגנס את דבריו של הרב אברהם שפירא זצ"ל שאמר על כך שמעולם לא הופרד בישיבה תלמיד מתלמיד אחר והיחס היה שווה לכל אחד ואחד, "כולם נכנסים לכל השיעורים, אין שיעורים לחזקים ושיעורים לחלשים. כולם באים ללמוד תורה וכולם שווים, אלא שעושים גם שיעור בפשט, אבל לא אומרים שזה שיעור לחלשים אלא שיעור בפשט לכל מי שיהיה מעוניין. מי שכבר יודע לא ייכנס והחלשים יותר ייכנסו, אבל חלילה לומר שהבחורים האלה הם חלשים".

על התנועה הרפורמית

באשר לתופעת הרפורמה התופסת תאוצה בעת האחרונה, מתבקש הרב מגנס להתייחס לסכנה לדמותה היהודית של מדינת ישראל. "הם מסוכנים לאין כל שיעור", אומר הרב ומבהיר שאינו רוצה לכמת את המסוכנות הזו על מנת שלא להמעיט בסכנה. "זו סכנה איומה למדינת ישראל, זו סכנה איומה ליהדות הדתית. יש לנו ציבורים שלמים שעושים פעולות שהם תחילת התהליך שהרפורמים פעלו בו", אומר הרב ומתייחס להורדת מחיצות בין גברים לנשים בבתי כנסת בשם השוויון "זו תחילת הדרך של הרפורמים. זו סכנה איומה ליהדות", אומר הרב ומזכיר את הסרת שמה של ירושלים מסידורי הרפורמים בתחילת דרכם כעדות לתפיסה האנטי ציונית בתחילת דרכם, עמדה שהשתנתה בשלב מאוחר יותר ועל כך מברך הרב מגנס.

"חס וחלילה חס ושלום לתת להם איזושהי נקודה של אחיזה כאן. זו סכנה איומה לכולנו. שום דריסת רגל בשום דבר", אומר הרב מגנס ומזכיר הצעה שהועלתה בפני הרב שפירא זצ"ל ובה תוקם ועדת גיור שבה יהיה רוב לרבנים ובוועדה המסדרת תהיה נציגות גם לרפורמים. "רב אברום נזעק וצעק לא יהיה ולא יעבור. לא לתת להם שום אחיזה כאן בארץ ישראל".

את דבריו אלה מסייג הרב מגנס ומדגיש כי התייחסותו נוגעת לתנועה הרפורמית כתנועה אך לא כיחס לפרטים, שכן היחס לכל יהודי צריך להיות שווה גם אם אינו שומר מצוות.

מדגיש הרב מגנס את ההבדל בין אדם שאינו שומר מצוות לבין רפורמי ומזכיר את ההגדרה שנתן בשעתו הרב שפירא ולפיה בעוד יהודי שאינו שומר מצוות חוטא כגנב, בממד הפרטי, הרי שהרפורמי חוטא כמזייף והשלכות מעשיו נוגעות לכלל ויש במעשיו כדי להרוס לכלל. הרפורמים זה הרס של היהדות".

על היחס העוין לציונות הדתית, בצבא ובאזרחות

כנשאל הרב מגנס אודות מה שנראה לכאורה כמתקפה ודה לגיטימציה המוטחת בציונות הדתית מציב הרב סימן שאלה על עצם הקביעה הזו, ועם זאת מציין כי "כל הזמן יש מכפישים. מה חדש? לא צריך להתייחס לזה. יש לנו מלחמה קשה בחברה הישראלית כולה והרבה צריך לתקן בה, וכדרך שלמדנו מרבותינו השפה שנשמעת היום היא לא הסגנון שלנו, אבל יש דברים שבינו לבינה שחייבים להכאיב לכל יהודי ויהודי באשר הוא. אנחנו רואים את הנפילות האיומות שישנן. המצעדים השונים שקוראים לעצמם 'גאווה'. זה נורא ואיום".

עם זאת הרב מגנס קובע כי קיימת התקדמות של ממש ואין להתעלם ממנה, "יש הרבה הרהורי תשובה, אבל יש הרבה נפילות בחברה הישראלית ואנחנו צריכים הרבה חיזוקים בזה".

מוסיף הרב מגנס ומציין כעדות למציאות הבעייתית הקיימת את החלטתו של הרמטכ"ל לקחת אג'נדה אזרחית של חלק מהציבור ולהפוך אותה לשירות המשותף. "הייתה קבוצה גדולה של רבנים בציונות הדתית, מהקצה לקצה. הייתי שם והיו שם גם רבנים מהקיבוץ הדתי וכולנו היינו פה אחד והתנגדנו בכל תוקף למה שהרמטכ"ל עשה. הצלחנו להשיג שבחור דתי יוכל לשרת בצבא בלי לעבור עבירות. הוא יוכל להיות גם חייל וגם קצין ולשרת נאמנה, אבל התיקון עדיין לא קרה כל עוד השירות המשותף קיים".

באשר להדרכה שאותה יש לתת לבחור העומד לפני גיוס אומר הרב מגנס כי אין צורך להכביר במילים על כך, אלא להפנים את עמדת ההלכה, לעמוד בה ודי בכך. "יש דברים שאסור לעשות אותם ולא צריך לעשות מזה רעש ובלאגן. כשאומרים לחייל לחלל שבת אסור לחלל שבת וכשאומרים אל תאכל כשר אין שאלה בזה. גם כאן אין שאלה. כשיש איסור לא עושים איסורים ולא צריך לעשות מזה דגל".

הרב מדגיש בדבריו שאין ויכוח בינו לבין הרמטכ"ל, שכן הרמטכ"ל עשה את המעשה מתוך אמונה בצדקת דרכו. הרב עצמו מעיד כי בשיחה הייתה התקדמות והרמטכ"ל הלך לקראת הרבנים, אך עם זאת הוא עצמו אינו מרוצה מהמציאות הקיימת כל עוד השירות המשותף קיים, ולטעמו אין רב או אדם ירא שמיים כלשהו שיסכים לכך.

על מיזם הכשרות של רבני צהר

על מיזם הכשרות של צוהר תמה הרב מגנס על עצם העלאת השאלה בשיחה שמתקיימת בין כותלי ישיבת מרכז הרב. "מה השאלה בזה? שמעתי שכל הרבנים הוותיקים בציונות הדתית יצאו נגד זה, ובוודאי שכל מי שקשור לישיבת מרכז הרב לא יכול לתמוך בכך. זה יהיה הרס מעשי מאוד גדול ומאוד היינו מבקשים מהאנשים שגם אם כוונותיהם טובות מעשיהם אינם רצויים". לדבריו אם יש מה לתקן יש לעשות זאת כתהליך ולא בדרך של מאבק. "אלטרנטיבה לרבנות תהיה הרס לכל המדינה".

השיחה עם הרב מגנס מסתיימת בברכתו לקראת חג הפסח, חג החירות, המתקרב. "מדברים היום על נושא החירות שבה אדם עושה על פי רצונו. מהו רצון האדם? עם ישראל עבד עבודה זרה והיה במ"ט שערי טומאה. הם משכו את עצמם משם והיו נאמנים להיות בני אברהם יצחק ויעקב ועבדו את ה' ברצון וקיבלו עול מלכות שמים ברצון. היום אחד הנושאים המרכזיים ביותר הוא שאדם יעשה כרצונו. לצערי הרב פעמים מדברים על רצון חלקי של כוחות ונטיות מסוימות ולא מגיעים לנשמה שיש לכל יהודי, לכל יהודי יש רצון להגיע לקב"ה, זהו הרצון שצריך לשחרר אותו והזמן הטוב ביותר לשחרר אותו הוא בחג הפסח. אני מאחל לכולנו שנזכה לטעום בליל הסדר טעמה של חירות שתרומם את כל חיינו".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו