עו"ד אריה ארבוס
עו"ד אריה ארבוסצילום: מירי צחי

ליל הסדר יערך כבר בסוף השבוע ועובדים רבים אינם יודעים את זכויותיהם בחג.

האם המעסיק יכול להוציא אותנו לחופשה? האם הוא חייב לתת לנו מתנה? ומהן שעות העבודה בערב חג? ריכזנו עבורכם, בסיועו של עורך הדין אריה ארבוס, מומחה לדיני עבודה, את התשובות לשלל השאלות החשובות שמעניינות את העובדים ואת המעסיקים גם יחד.

אז עובדים היום או לא?

ערב חג הוא יום עבודה רגיל לכך יום חופשה בערב חג ייחשב ליום חופשה מלא, זאת למרות שהוא יום עבודה קצר. אולם אם יש נוהג אחר במקום העבודה הנוהג גובר. לדוגמא יש מקומות עבודה בו יש נוהג לנכות ממכסת ימי החופשה השנתית רק חצי יום חופשה. שימו לב כי ערב חג ראשון של פסח נופל השנה ביום שישי, אז אם נהוג אצלכם במקום העבודה שבוע עבודה בן חמישה ימים לא ינוכה לכם יום זה ממכסת ימי החופשה.

חייבים לעוף לערוך את הסדר?

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה במקומות בהם עובדים שישה ימים יום העבודה בערב חג לא יעלה על 7 ש"ע כמו בערב יום המנוחה השבועי. עבודה מעבר לכך תחשב ש"ע נוספת. 'צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי', שהוא הסדר ברירת המחדל שמחייב את רוב המעסיקים במשק (למעט למשל מעסיקים עם פחות מארבעה עובדים), מתייחס למקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בשבוע: ההנהלה (ונציגות העובדים באם קיימת במקום העבודה) ייקבעו באיזו חלופה לבחור: 7 ש"ע בתשלום של 8 ש"ע או 8 ש"ע בתשלום של 9 ש"ע. בכל מקרה יום העבודה בערב החג לא יעלה על 8 שעות עבודה.

שוב יוזכר, כי במקומות עבודה שבהם יש נוהג מיטיב הנוהג המיטיב גובר. כמו כן בענפים רבים ישנם הסדרים מטיבים מכוח צווי הרחבה והסכמים קיבוציים, כאשר התייחסות לש"ע בערב חג נפוצה מאוד בהסדרים ספציפיים בענפים רבים.

חול או מועד?

החוק אינו מתייחס לעבודה בחול המועד, ומכאן שהעובד מחויב לעבוד כרגיל בימים אלו (אלא אם קיימת הוראה הנוגעת לנושא בהסכם אישי, בהסכם קיבוצי או בנוהג שהשתרש במקום העבודה).
יובהר שבמקומות בהם קיים נוהג לעבוד בחול המועד במספר שעות מופחת – המעסיק מחויב להמשיך לאפשר זאת לעובדים.

התקמצנו עלי?

מתנת חג: אין דרישה בחוק לתת לעובד מתנה לחג, אולם קיימים שני מקרים בהם המעסיק מחויב לכך: האחד, במקרה בו המעסיק יצר נוהג כזה במשך תקופה. במקרה השני, מקום בו המעסיק מחויב לכך על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה (או עפ"י הסכם אישי). ראויה לציון העובדה, כי בית הדין הארצי לעבודה פסק שגם עובד/ת המצויים בחופשה לידה זכאים לקבל שי לחג שהוענק ליתר העובדים בחברה.


הם לא יכולים לכפות עלי חופש!

חופשה מרוכזת: בפני המעסיק עומדת האפשרות לקבוע חופשה מרוכזת במקום העבודה למשך 7 ימים לפחות, כולל ימי המנוחה השבועית ויום חופשי, בתנאי שהודיע על כך לעובדים לפחות שבועיים מראש. כאשר לתקופה קצרה יותר אפשר בהודעה זמן קצרה יותר אבל זמן סביר מראש. ראוי לציון, כי האמור מתייחס רק לעובדים שיש לזכותם צבירה של 7 ימי חופשה, שכן אין להוציא עובד לחופשה שנתית ביוזמת המעסיק על חשבון ימי חופשה עתידיים. במקרה זה יוכל המעסיק להוציא את העובד לחופשה מבלי לנכות ימי חופשה עתידיים, או להוציא את העובד לחל"ת בהסכמת העובד. בכל מקרה, כמובן שימי החג עצמם לא ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד.

חג על שבת, יוצא שווה?

דמי חגים: עובד שעתי שהשלים 3 חודשי עבודה זכאי לתשלום עבור ימי חג שבהם נעדר מהעבודה, בתנאי שעבד ביום שלפני החג וביום שאחריו, אלא אם כן נעדר בימים אלה בהסכמת המעסיק.
שימו לב שבמקרה ויום החג נופל על יום המנוחה השבועי, כמו חג ראשון של פסח בשנה זו – אין זכאות לדמי חג.

במקרה בו ערב החג או היום שלאחריו הוא יום חופשי או יום מנוחה השבועי, כמו בחג שני של פסח בשנה זו - ישנה זכאות לדמי חג, שכן היעדרות זו תיחשב להיעדרות בהסכמת המעסיק.

במקרה בו העובד אינו יהודי – המעסיק לא מחויב לשלם לו את שכרו גם עבור חגים יהודיים וגם עבור חגי דתו, והעובד רשאי לבחור אם הוא מעוניין לקבל שכר עבור חגים יהודיים או חגי דתו (ובחירת העובד היא שקובעת).

שימו לב כי בכל במקרה של הוראה מיטבה בהסכם עבודה אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה – ההוראה המיטיבה עם העובד גוברת.