שטח אש
שטח אשphoto by Abir Sultan/Flash 90

במהלך חג הפסח יפתח צה"ל לרווחת המטיילים חלקים משטחי האימונים ברחבי הארץ.

ההגעה והשהות בשטחים אלו מחייבים אישור מסודר מטעם צה"ל. מידע על השטחים הללו ניתן לקבל לפי חלוקה לאזורים במוקדי הטלפון ובאתר צה"ל.

גם במהלך החג יקיים צה"ל אימונים בחלק משטחי האש, לרבות אימונים באש חיה. בהתאם לכך, צה"ל מבקש מהמטיילים והמטיילות לנהוג בזהירות בהתאם להנחיות, ולוודא כי אינם נכנסים בשוגג לשטחי אימונים של צה"ל שלא בתיאום מראש במספרי טלפון שיפורטו בהמשך ההודעה ובקבלת אישור בכתב.

כמו כן, בהתאם להחלטת מפקד פיקוד הדרום, אלוף אייל זמיר, ובהתאם להערכת המצב בצה"ל, הוחלט על פתיחת כביש 10 לתנועה במקטע שבין עזוז, דרך הר כרכום ועד מפגש הצירים 10 ו-12 במהלך חג הפסח- בתאריכים 31.3-7.4.2018 בין השעות 07:30-18:00, בכל יום.

דובר צה"ל מבקש להדגיש כי קיים איסור לחצות גדרות ולהיכנס למקומות מגודרים ומשולטים, בהם שדות מוקשים המסומנים באמצעות גדר תיל ושילוט צהוב-אדום. חשוב לדעת כי קיימת סכנה מהיסחפות מוקשים בעקבות הגשמים.

בנוסף, על אזרחי ישראל לנהוג בזהירות ובהתאם להנחיות ולוודא כי אינם נכנסים בשוגג לשטחי A שבאזור יהודה ושומרון, פעולה המהווה עבירה על החוק בהתאם לצו מפקד פיקוד המרכז. שטחי A מסומנים בשילוט אדום המזהיר מפני סכנת חיים.

לשם תיאום כניסה למסלולים ולמעיינות או באירועים חריגים במרחב יהודה ושומרון, יש ליצור קשר עם המוקדים האזרחיים במספר 1208.

טלפונים לבירור ולתיאום:
דרום- 08-9902926/7
מרכז- 02-5305042
צפון- 04-6979007/ 04-6977224