הרב גינזבורג
הרב גינזבורגצילום: גל עיני

הרב יצחק גינזבורג נשיא תנועת דרך חיים מפרסם היום (חמישי) התייחסות לפסק הדין של בימ"ש המחוזי בירושלים אשר דחה את ערעור אתר 'לוח עבודה עברית' וקבע כי האתר מפלה ועובר על החוק.

"הערך של העדפת עבודה עברית נובע מתורתנו הקדושה, תורת אמת ותורת חיים, שלאורה אנו הולכים מאז היינו לעם, כדברי חכמינו זיכרונם לברכה "כשאתה מוכר מכור לישראל חברך... אם באת לקנות קנה מישראל חברך" , כותב הרב.

בנוסף מציין הרב את פסק הרמב"ם בעניין "וכך כתב הרמב"ם שהמעלה הגדולה ביותר במצוות הצדקה היא "המחזיק ביד ישראל שֶמָךְ [=מתמוטט] ונותן לו מתנה או הלוואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות" ", בהמשך מביא הרב מקורות נוספים על הצורך להעדיף בצדקה את משפחתך וקרוביך.

נזכיר כי במהלך הדיון בערעור הזכיר עו"ד אורי צפורי שייצג את האתר את דברי הרמב"ם לשופטת, בתגובה אמרה השופטת תמר בר-אשר כי במדינת ישראל הדמוקרטית לא פוסקים ע"פ הרמב"ם, אלא ע"פ החוק.

"הקביעה של ביהמ"ש שפרסום עבודה עברית אסור לפי החוק, מגלה חוסר הבנה. ראשית, אין להעמיד את חוק המדינה בסתירה לחוק התורה, שהרי חוק התורה במהותו קודם לחוקי האדם. שנית, ולגופו של עניין: כשם שבצדקה אדם מצווה לפרנס תחילה את קרוביו כן הדבר בהעדפת אחים בשוק העבודה, שכן גם יחסי עבודה ומסחר צריכים להיות חדורים במודעוּת של צדקה וחסד", מסביר הרב.

לסיום קורא הרב לתיקון מערכת המשפט " "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" – תיקון המשפט ותיקון הצדקה הולכים יחדיו, במשפט אמת על-פי התורה ובצדקה המביאה את הגאולה".

נזכיר כי לאחר פסק הדין מבטיחים מפעילי האתר כי בתקופה הקרובה האתר ישודרג "בזכות הרפורמים, בתקופה הקרובה יעלה אתר מחודש ומשודרג, שימשיך לסייע לציבור הצרכנים ולבעלי העסקים להקפיד על עבודה עברית, ולהרבות ערבות הדדית בין היהודים, אנו מודים לרפורמים על הדחיפה." מסרו.

בנוסף בתנועת דרך חיים המלווה משפטית את מפעילי האתר מסרו כי נמצא מתווה חוקי אשר יאפשר את המשך פעילות האתר. "לאחר מתן פסק הדין בבימ"ש השלום, ערכנו ברור משפטי, ויש לנו פתרון אשר יאפשר את המשך פעילות האתר באופן שהחוק מאפשר. הפתרון נמצא בין השאר בזכות מימון ההמונים שהתגייסו לסוגייה, דבר שאפשר מעורבות של מספר משפטנים אשר מצאו פתרון בעניין", סיפרו.