תושבי בית שמש נגד אנטנות הסלולאר

השר אלקין ענה לשאילתה שהעלו תושבים מבית שמש החוששים מאנטנה סלולרית שהוקמה בסמוך אליהם.

חיים לב - ערוץ 7 , כ"ד בניסן תשע"ח

אנטנה סלולארית
אנטנה סלולארית
צילום: פלאש 90

תושבים בבית שמש התלוננו באחרונה על הקמת אנטנה סלולרית בסמיכות לבתיהם. בפניה ליו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה ח"כ אורי מקלב הם העלו חששם לבריאות תושבי האיזור.

מקלב הגיש שאילתה בנושא לשר להגנת הסביבה זאב אלקין במטרה להרחיק את המפגע מבתי התושבים.

"מפאת הסמיכות לבתי תושבי השכונה עולה חשש משמעותי לבריאותם של תושבי השכונה. האם משרדך ביצע את הבדיקות הנדרשות לשמירה על בריאות של התושבים ומה דרוש לעשות כדי להרחיק את האתר מבתי התושבים?", שאל מקלב.

לאחר בדיקת הנתונים השיב השר כי לפי עמדת המשרד אין חשש בריאותי לתושבים, שכן התרי הקמת אנטנות סלולריות ניתנים רק לאחר שהובטח כי רמת הקרינה אינה עולה על עשירית מסך החשיפה הבריאותית המומלצת בארגון הבריאות העולמי.

עוד הבהיר אלקין כי היתר ההקמה ניתן על בסיס דו"ח הערכת רמות חשיפה בו מחושבות רמות הקרינה באופן המחמיר ביותר. השר ציין עוד כי לאחר הקמת והפעלת האתר נדרשת החברה לבצע מדידות בסביבת מוקדי השידור על ידי מודד מוסמך וזאת בהתאם לנהלים.

במקביל המשרד עצמו מפעיל מערכות לפיקוח רצוף המודדים בכל רגע נתון את הספקי השידור זאת בנוסף למדידות אותם מבצעת החברה.

בנוגע למקרה אודותיו פנה ח"כ מקלב, ציין השר כי רמות החשיפה לקרינה צפויות להיות נמוכות באופן משמעותי ובמידה ורמות הקרינה במקום יעלו יפעל המשרד לסילוק האנטנה.