הרב קנייבסקי
הרב קנייבסקי פלאש 90

מנהיג הציבור הליטאי הרב חיים קנייבסקי סיפר כי אביו, בעל 'הסטייפלר', הורה לבנותיו לספור ספירת העומר מידי ערב בברכה ואף חינך אותן לכך.

"אצלנו חינכו גם את הבנות לספור בברכה, ואבא מרן זצ"ל היה דואג כל יום שלא ישכחו לברך, והיה מניח פתק על מקום שבודאי יראו קודם השינה", צוטט הרב קנייבסקי בגליון "דברי שי"ח".

באשר להקפדה שלא לשכוח לספור, סיפר הרב קנייבסקי כיצד אביו נהג לתזכר את הבנות מידי ערב. "איפה יש מקום שבודאי יראו? הוא היה מניח פתק על המראה או על המיטה של הבת, בזה הם ודאי יתקלו במהלך הערב… ואכן הן לא שכחו ובירכו כל ערב".

הרב קנייבסקי נשאל אודות ילדים קטנים המבקשים לספור ספירת העומר והסביר כי מדין חינוך מחנכים את הקטנים לעשיית המצות ובכלל זה מלמדים אותם לספור ספירת העומר. הרב קנייבסקי נשאל על ילד ששכח לספור יום אחד האם למחרת יכול לספור בברכה מדין חינוך.

"יספור בלי ברכה", פסק הרב קנייבסקי ונימק: "היות וגם כשיגדיל הרי אם ישכח יום אחד יספור למחרת בלי ברכה, ממילא כך צריך לחנכו".