אילוסטרציה
אילוסטרציהThinkstock

עמותת יד לאחים פנתה לרבנים הראשיים כדי שידרשו ממשרד התפוצות לגנוז את דו"ח הוועדה של המשרד שקבעה כי יש כ-60 מיליון איש בעולם בעלי זיקה ליהדות או לישראל, וכי יש קהילות בקרבם אשר ניתן לבחון את העלאתן ארצה וגיורן.

על פי ''יד לאחים'', דוח הוועדה מהווה סכנה קיומית גדולה לעם היהודי. "פונים אנו בדחיפות למעכת"ר שליט"א כי אנא יעמוד בשער בת רבים לסיכול תכנית כה מסוכנת, כה חסרת אחריות, לבל ייפרץ כרם בית ישראל באופן כה חמור של מעוות שאינו יכול לתקון", כתבו ראשי ''יד לאחים'' לרבנים הראשיים.

ב"יד לאחים" חוששים ממחסור בהוכחות הלכתיות לכך שחלק מהעולים הינם יהודיים אמיתיים, וכן חוששים מהדרך להתמודדות עם גיור המוני שכזה כדת וכדין.

בנוסף טענו כי לא יתכן שוועדה כלשהי תדון בשאלות יסוד הלכתיות הנוגעות בליבת ההלכה ובלב יסודות קיומו של עם ישראל ללא הדרכה והסמכה מטעם הרבנות הראשית.

"אי אפשר לפרוץ את הסכר וחומות ההלכה היהודיים כדי לייצר פתרון דמוגרפי מלאכותי. הפתרון הוא ביצור עם ישראל ולא להפך", הדגישו בעמותה הנלחמת בהתבוללות.

תגובת משרד התפוצות: משרד התפוצות מינה ועדה בלתי תלויה לבחינת יחסה של מדינת ישראל לציבורים שאינם יהודים אך בעלי זיקה לעם היהודי. עם תום עבודתה, הגישה הועדה את הדו"ח למשרד התפוצות, להמשך דיון בנושא.

הועדה קובעת כי ישנה הזדמנות חסרת תקדים ליצירת שיתופי פעולה עם ציבורים אלו וכך להפכם לנכס אסטרטגי לעם היהודי ולמדינת ישראל בקהילה הבינ"ל. הוועדה לא ממליצה כלל לפעול בתחום של גיור ועליה בקרב ציבורים אלו. משרד התפוצות קיבל לידיו את הדו"ח ויזם דיון בממשלה כדי לבחון את המלצות הועדה.