עצמאות ועצמיות

לעיתים ריבונו של עולם כופה עלינו את הגאולה, גם לנוכח חלקים מעם ישראל שמנסים להתנגד לתוכנית האלוקית. דעה

יעקב (כצל'ה) כץ , כ"ז בניסן תשע"ח | עודכן: 07:29

עצמאות ועצמיות             -ערוץ 7
יעקב (כצל'ה) כץ
צילום: פלאש 90

70 שנה לעצמאות ישראל ואלפי שנים לעצמיות הישראלית. בעצם היום הזה, יום העצמאות שלנו הקרב ובא, מתגלה עצמיותנו, מיוחדותנו, "ישראל ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים", "ישראל באומות כלב באברים".

"נגד כל עמך אעשה נפלאות". אכן, ריבונו של עולם לא רק נוכח מולנו, אלא גם לפעמים כופה עלינו הר כגיגית, נגד כולנו, מכריחנו להיות נגאלים, לחזור לעצמותנו ועצמאותנו, נגד כולנו: חרדים, חילונים, נטורי קרתא חרדים ונטורי קרתא חילונים. לנגד כל עם ישראל מכריז בורא עולם: אמשיך בתוכניתי המקורית ובנפלאותיי. וגם אם תעמדו כולכם נגדי, כל חלק בעם וסיבותיו עמו, לא תעצרוני מלגאול אתכם.

בתחילת השבוע התראיין האלוף שייקה גביש, אלוף פיקוד הדרום במלחמת ששת הימים ומגיבוריה של מלחמה זו וממדליקי המשואות ביום העצמאות הקרוב, לתוכנית של קלמן-ליברמן ואמר שמדינת ישראל היא פלא ענק ועצום שאי אפשר לתארו במילים. שייקה גביש ביטא את תחושותיהם הפנימיות של קרוב לשבעה מיליון יהודים אשר חיים בתוך הפלא הגדול הזה, ולצערנו עדיין לא כולם מכירים בנס, בגדר "אין בעל הנס מכיר בניסו", וממילא אין בפיהם מילות תודה.

בעצם יום העצמאות חובה עלינו לא רק להודות לה', אלא לנסות ולברר את תפקידו של עם ישראל בין העמים וסגולתה של מדינת ישראל בין המדינות.

וראו זה פלא, כמה פעמים מופיע המשפט "בעצם היום הזה" בתורה, ובכולן הקב"ה נוהג בדרך של כפייה והכרח.

אצל אברהם - בעצם היום הזה נימול אברהם, בהוצאת עם ישראל ממצרים, "ויהי בעצם היום הזה הוציא ה' את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם", ובנח - "בעצם היום הזה בא נח... אל התיבה". רבותינו דרשו את המילה "בעצם" כהוראה על התחדשות, ומיוחדים דבריו של הספורנו על המילה "בעצם", שביום אחד נעשה קיבוץ שלא היו מספיקין אליו בטבע כמה ימים. כאז כן עתה, בעשרות שנים נעשה קיבוץ גלויות שבדרך הטבע היה לוקח מאות בשנים.

"גדול יום קיבוץ גלויות מיום שנבראו בו שמים וארץ". ואנו, שחוזים במחזה המופלא הזה בעינינו ממש, לא מפסיקים להתפעל מקיבוץ הגלויות מכל העמים ומכל השפות, ואיננו מפסיקים להתפעם מעוצמת הבנייה בארץ ישראל, ואיננו מפסיקים להודות לה' על כמות לומדי התורה שבארץ ישראל, ואיננו מפסיקים להלל לה' על העושר והאושר, גמילות החסדים והלידות הרבות במדינת ישראל. ומעוצמת צבאנו, הקדוש שבצבאות העולם, ומהצלחת כלכלתנו.

מצטערים ומרחמים אנו על כל אלו הנהנים מידו הטובה של בורא עולם, ששליחים רבים לו בעולמו, לעשות הטוב עמנו, שעיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, ולא זכו להיות מוקירי טובה לאלו שמוסרים ומחרפים נפשם בצבאנו המופלא על הגנתם ופדות נפשם.

אבל כך היא גאולתם של ישראל, קמעא קמעא, ו"בעיתה אחישנה".

ונזכה במהרה שהגאולה שאנו נמצאים בתוכה תתגלה בשלמותה, בבניין בית המקדש ובעליית שארית יהודי הגולה לארץ הקודש במהרה בימינו אמן.