מנכ"ל "בצלם" ידרש לתת הסברים

מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי פנה במכתב למנכ"ל 'בצלם', במטרה לבחון את זכאות הארגון לעשות שימוש במתנדבי השירות הלאומי.

ערוץ 7 , א' באייר תשע"ח

פגישה. ג'רבי
פגישה. ג'רבי
צילום: אלירן אהרון

מנכ"ל רשות השירות האזרחי לאומי, שר שלום ג'רבי, פנה במכתב למנכ"ל "בצלם", חגי אלעד, שכותרתו "אישור גוף מפעיל לארגון בצלם".

במכתבו מציין ג'רבי, "ארגון 'בצלם' מקדם קמפיין הקורא לחיילי צה"ל לסרב פקודה מול מצעד היוצא מעזה לכיוון הגדר".

ג'רבי מוסיף, "מודעות הקמפיין פורסמו בעמוד הפייסבוק של ארגון 'בצלם'. בנוסף, אתה כמנכ"ל הארגון ויחד עמך יו"ר הארגון, מר דוד זוננשטיין, התראיינתם בכלי תקשורת שונים והבעתם תמיכה בסירוב פקודה. בנוסף, הודעת שתממן ייצוג משפטי בעניין".

בהקשר זה מזכיר ג'רבי במכתב את הוראת סעיף 110 לחוק העונשין לפיה "מי שהסית או שידל אדם המשרת בכוח מזויין לאי ציות לפקודה חוקית, דינו- מאסר שנה... נעברה העבירה בתקופה שבה מתנהלות פעולות איבה צבאיות של ישראל או נגדה, דינו- מאסר שבע שנים".

"רשות השירות הלאומי-אזרחי איננה הגורם האחראי על אכיפת החוק במדינת ישראל, אולם כגורם הממשלתי הממונה על השירות הלאומי-אזרחי בישראל, מחויבת הרשות לבדוק תלונות המגיעות אליה על פעולות בלתי חוקיות שמבצעים גופים שאושרו על ידה כגופים מפעילים בשירות הלאומי ולהשתמש בסמכות המוקנית לה מכוח תקנות השירות הלאומי לביטול אישור גוף מפעיל לגוף שאינו עומד בכללים שקובע החוק", מציין ג'רבי.

בסיכום הדברים כותב ג'רבי, "כידוע לכם, כיום אין מתנדבים המשרתים בארגונכם. יחד עם זאת, מכיוון שבכל תחילת חודש לועזי יכולים להיכנס מתנדבים חדשים לשירות ישנה חשיבות רבה לאישור הגוף להפעלת מתנדבים גם כאשר בזמן נתון אינו הצליח למצוא משרתים שישרתו במסגרתו. אשר על כן, אבקש להזמינך לפגישה במשרדי הרשות, על מנת לשמוע את התייחסותך בעניין".