ביום חמישי, מוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התקיים בכותל המערבי טקס השבעה (הצהרה) של החיילים החרדים החדשים של גדוד "נצח יהודה" (הנח"ל החרדי).

לפני הטקס השתתפו הלוחמים יחד עם חיילי חטיבת כפיר וניצולי שואה ב"צעדת הגבורה", בסיומה הגיעו לכותל המערבי שם אמרו יחד נוסח מיוחד של תפילת "לשם ייחוד".

נוסח התפילה: "לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו, הריני מכשיר את גופי להיות בן אמיץ ובעל כוח לאומה ולזכות בבחינת תחיית המתים בחזרה לגוף קדוש לא פחות מרוח הקודש. יהי רצון מלפניך ה׳ אלוקינו ואלוקי אבותינו שכל טיפת זיעה ויגיעה ומאמץ שאעשה ברוחי וגווייתי יעלה לרצון ובנחת רוח לפניך ונזכה לעשות זאת באמת ובלבב שלם".

מרבני עמותת "נצח יהודה", שמלווים את החיילים במהלך השירות צבאי נמסר כי "ביום השואה אנחנו מתפללים לזכרם ולעילוי נשמתם של שישה מיליון יהודים אשר נספו באירופה. היום זכו חיילינו לצעוד ברחובות ירושלים יחד עם ניצולי שואה. חיילים חרדים שמשרתים בצה"ל תוך הקפדה על אורח חיים חרדי הם הוכחה לניצחון הרוחני של עם ישראל".

"בעזרת ה' זכינו, שבעים שנה אחרי תום המלחמה, לראות במו עינינו את שיקומו של העולם הישיבות שיחד עם חיילינו בחזית מהווים ערובה לכך שאסון השואה לא יקרה שנית", הוסיפו הרבנים.