החיבור של הילדים החרדים לזכר הנופליםבאדיבות 'המקור', ערוץ עשר