הרב דוד גרוסמן
הרב דוד גרוסמןצילום: Yaakov Naumi/Flash90

נשיא מוסדות מגדל אור ורבה של מגדל העמק הרב יצחק דוד גרוסמן יצא השבוע בקריאה מיוחדת לאלפי תלמידיו, שבה הוא מתריע אודות חובת הזהירות והשמירה בדרכים.

"חז"ל לימדונו אודות חובת הזהירות בדרכים", פתח הרב גרוסמן ואמר, "שנינו במסכת סנהדרין, כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. הטעם לכך הוא כי כל ישראל ערבים זה לזה ומשעה שאנו דואגים להציל ולקיים אפילו נפש אחת, יש לנו זכות כאילו קיימנו עולם מלא.

"ובוודאי שחובה גמורה לשמור כל אחד קודם על נפשו, כמו שכתוב 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם', וחז"ל כבר קבעו לנו כי 'כל הדרכים בחזקת סכנה', ולכן חובה על כל אחד להישמר ולהיזהר מפגעי הדרכים".

מכאן עבר הקב גרוסמן ומסר הוראות מפורטות לבני הנוער ולצעירי הצאן: "אין לנסוע בטרמפים כלל; להימנע מנסיעה ברכבי הסעה שאינם מוכרים ולהעדיף תחבורה ציבורית; לקבוע לכתחילה את זמני הנסיעה מבעוד יום ולהימנע ככל האפשר מנסיעה לילית".

הרב גרוסמן אף הוסיף פנייה למחנכים ולמורים בכל אתר ואתר להטמיע את הערכים הללו בפני התלמידים: "את חובת הזהירות והשמירה בדרכים יש להשריש כבר מגיל הרך. אלו לא משחקים, מדובר כאן בשאלה של חיים ומוות. חובה על כל אחד להישמר ולהיזהר".

ביום שישי שעבר נהרג תלמיד ישיבת גור בן 19 לאחר שהרכב בו נסע מדרך חזרה ממירון, התהפך בנסיבות לא ברורות לפנות בוקר וגרם למותו.