בית הדין הארצי לעבודה
בית הדין הארצי לעבודה צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

הקורס "משפיעים - צוערים לשירות המדינה במגזר החרדי" שנועד להכשיר חרדים להשתלבות בשירות המדינה לא יוקפא לעת עתה, כך קבע אמש (מוצאי שבת) בית הדין הארצי לעבודה.

בית הדין הורה על עיכוב ביצוע החלטת בית הדין האזורי לעבודה, לפיה אם לא ישולבו עשר נשים בקורס בתוך זמן קצר תיאלץ המדינה להקפיאו.

עיכוב הביצוע יאפשר לעת עתה להמשיך את הקורס כרגיל, וזאת עד לדיון בבקשת רשות הערעור שהגישה פרקליטות המדינה על החלטת בית הדין האזורי לעבודה.

כזכור קבע בית הדין האזורי לעבודה כי קיומו של הקורס בהפרדה מגדרית, כך שקודם כל נפתח הקורס לגברים ורק בהמשך יפתח הקורס לנשים, מהווה אפליה פסולה ועל כן הורה למדינה לשלב בקורס הקיים נשים או להקפיאו.

בעקבות הפסיקה הגישה פרקליטות המדינה לבית הדין הארצי לעבודה בקשת רשות ערעור, והודיעה כי אין בכוונתה לפעול לשילוב נשים במחזור הנוכחי של הקורס, אשר מיועד לגברים.

בבקשת רשות הערעור שהוגשה באמצעות מנהלת המחלקה למשפט העבודה בפרקליטות המדינה, עו"ד רחל שילנסקי, ועו"ד יצחק פרדמן ממחלקתה, נאמר כי לסעד האופרטיבי שנקבע בהחלטתו של בית הדין האזורי, תוצאה קשה ביותר, שלה עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת.

מאחר שאין היתכנות מעשית לביצוע הכשרה מעורבת לבני ובנות הציבור החרדי, טוענת המדינה, משמעות ההחלטה היא הקפאת הקורס החל מהיום ולמעשה הוא יחדל מלהתקיים. מלבד הפגיעה הקשה שתיגרם לעמיתים החברים בתוכנית, ביטולה עלול גם לפגוע פגיעה קשה באמון שנותנים בני הקהילה החרדית ביכולתם להשתלב בשוק העבודה בכלל ובשירות הציבורי בפרט.

בבקשה צוין כי המדינה - והיועץ המשפטי לממשלה ונציגיו בפרט - עוסקים רבות בנושא שילוב הציבור החרדי בהקשרים ציבוריים שונים, תוך כדי ובמקביל למאבק למניעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי. הניסיון המצטבר מראה כי בכל מקרה בו מתבקשת קיומה של הפרדה מגדרית מטעמים של רצון לשלב את האוכלוסייה החרדית, מנסה המדינה לתפור חליפה ייחודית ומדויקת המתאימה למידותיו ולנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. טיפול ומתן מענה ייחודיים אלה נועדו לאפשר את שילובו של הציבור החרדי בהקשרים ציבוריים מגוונים, תוך צמצום ההפרדה המגדרית – ובכך, צמצום הפגיעה בשוויון למינימום ההכרחי.

באשר להחלטה כי המחזורים הנפרדים יופעלו באופן שאינו סימולטני – מחזור גברים ולאחריו מחזור נשים, הרי שהחלטה זו נעשתה נוכח הרצון לייצר תוכנית מדורגת ומאוזנת מבחינה קבוצתית ופדגוגית, שתאפשר הפקת לקחים בין מחזור למחזור, ובעיקר - תציב בפני העמיתים אפשרויות השמה רחבות ואיכותיות. על פי הערכות נציבות שירות המדינה ומשרד הפנים, קשה עד מאוד לבצע כ-50 השמות בפרק זמן קצר של מספר חודשים שבין איתור המועמדים לבין השמתם. דירוג מסוים בקבוצות צפוי להביא לשיפור הליך ההשמה בתוכנית, ובכך – לאפשר שילוב במשרות טובות ומתאימות יותר, ולקרב את התוכנית ליעדיה ולחזונה. לפיכך, ראתה לנכון ועדת ההיגוי של התוכנית לפצלה לשני חלקים, כאשר השמתה של כל קבוצה תתבצע בנקודת זמן אחרת על פני השנה.

בנוסף, ההחלטה על דירוגה של התוכנית נבעה גם מהאינטנסיביות שלה, מורכבותה ותכניה, וכן מהרצון לאפשר ליווי אינטימי ופרטני של הלומדים בה. המדינה מסבירה כי מחזור הגברים נבחר להיפתח תחילה, מחמת הימצאותם של הגברים החרדים הרחק מאחור בכל הנוגע לשילובם בתעסוקה (בהתאם לנתונים המעודכנים לשנת 2017 – 51.1% גברים חרדיים בשוק התעסוקה לעומת 73.1% נשים).

המדינה מדגישה, כי היא הודיעה כבר שלאחר בחינה נוספת שנעשתה אגב ההליך, הוחלט להפעיל את המחזורים הנפרדים הבאים באופן סימולטני. מתכונת זו תתאפשר במחזורי ההמשך לאחר תהליכי הפקת לקחים ולאחר שמערכות שירות המדינה והשלטון המקומי, יכירו את התוכנית ויידעו להיערך לקראת כמות גדולה של קליטות והשמות ביתר אפקטיביות.

כעת תעבור סוגיית קיום הקורס בהפרדה מגדרית להכרעה בבית הדין הארצי לעבודה.

שר הפנים דרעי אמר הבוקר בעקבות ההחלטה, "אני מודה ליועץ המשפטי לממשלה, לשרת המשפטים שקד וכן לנציב שירות המדינה מר אודי פראוור, שהתייצבו לימין עמדתי, והבינו כי ביטול ההפרדה משמעותה סגירת התכנית. מחובתנו כנבחרי ציבור לפעול לשילובם בתעסוקה של כל האוכלוסיות, לרבות המגזר החרדי".

לדברי השר דרעי, "לא ייתכן שבשם ערכים 'ליברליים' כביכול יכפו כללים זרים הנוגדים באופן מוחלט את ההלכה, כפי שבא לידי ביטוי במכתבו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א. אסור שהשיח הקורא לשילוב חרדים בתעסוקה יהיה במחיר פגיעה באורחות חייו של הציבור החרדי או ויתור על קוצו של יו"ד בהלכה".

מנגד מסרו עורכי הדין חגי קלעי, ליעד ורצהיזר ומרים זלקינד, שמייצגים את שדולת הנשים בהליך, "לא יכולה להיות מחלוקת כיום כי המדינה לא בדקה את האפשרות של פתיחת קורס לחרדים ללא הפרדה. במצב דברים זה, ניתן היה לקוות שהמדינה תפעל בהתאם להחלטת בית הדין, ולא בניסיון טקטי לעכב את החלטת בית הדין. החלטת בית הדין הארצי מהיום לברר את בקשת המדינה לעיכוב ביצוע בתוך ימים ספורים מלמדת כי בית הדין הארצי יקיים דיון מהיר וענייני. נוכח הלשון הברורה של החוק, שאוסרת על פתיחת משרות למין אחד בלבד, אנו מאמינים שבית הדין הארצי ידחה את הערעור שהגישה המדינה".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו