הרב הדרי
הרב הדרי צילום: יהודה הנדלר

השיעור הראשון ששמעתי מהרב הדרי היה שיעור באהבת ישראל.

יש פרשנים, לימד הרב בשיעורו בשם ה'שפת אמת', שנהגו לכתוב הקדמה לכל ספר שפירשו. כך למשל נהגו הרמב"ן ורבי אברהם אבן עזרא. אבל יש כאלו שבמקום לכתוב הקדמה, הכניסו בפירושם על הפסוק הראשון את ההקדמה, את התמצית של הספר.

כך נהג רש"י, גדול פרשני המקרא והתלמוד. ובמה עוסק רש"י, בפסוק הראשון של כל ספר? במעלתם של ישראל.

כל התורה כולה, הסביר הרב הדרי, באה לספר במעלתם של ישראל, שמעלתם ושבחם הם שבחו של הקדוש ברוך הוא.

וכשהיה הרב הדרי מפליג בשבחו של רש"י, ומתאר אותו כאוהבם הגדול של ישראל, היו עיניו בורקות וזורחות. עד שיכולנו לחוש כיצד האור שבהק בעיניו ביטא לא רק את אהבתו של רש"י, אלא את האהבה הגדולה של הרב הדרי עצמו לעם ישראל, על כל גווניו.

היום, כשעלה לישיבה של מעלה, חסרים אנחנו את אותו אוהב. חבל על דאבדין.