הרב ישעיהו הדרי זצ"ל
הרב ישעיהו הדרי זצ"ל צילום: ישיבת הכותל

הרב ישעיהו הדרי זצ"ל היה חלק מחבורה מיוחדת מאוד שידעה לחבר בין עולמות של תורה, עולם הישיבות החרדי-ליטאי, עולם תנועת המוסר מבית היוצר של ישיבת חברון ועולם התורה המתחדש מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק.

אמנם לא זכיתי ללמוד תורה מפיו אבל כל פגישה איתו הייתה לימוד. לימוד מתוך סיפור, לימוד מתוך אמירה מחכימה ולימוד של חיבור בין עולמות הנראים כיום קצת מופרדים אבל באמת הם מחוברים.

לעולם זה היו שייכים מספר לא גדול של תלמידים בישיבת חברון של פעם. אבי מורי הרב צבי קפלן זצ"ל היה חלק מחבורה מצומצמת זו שהמוביל שלה בישיבה היה הרב אלימלך בר שאול זצ"ל.

בישיבת חברון קראו להם 'הקוקניקים' כך היה אבי מספר. ואף מו"ר הרב אברהם שפירא זצ"ל שהיה אחר כך ראש ישיבת מרכז הרב צמח חבורה מיוחדת זו.

הרב הדרי היה בדור הצעיר יותר, אולם בעולם התורה של לפני שישים, שבעים שנה ויותר כולם הכירו את כולם ובוודאי בחבורה המצומצמת הזו.

לכן כל פגישה שלי איתו נסבה סביב הקשר המיוחד הזה. בכל מפגש אהב הרב הדרי להזכיר את סבי הרב אברהם אליהו קפלן זצ"ל ואת ספרו 'בעקבות היראה' שיש בו את אותה תפיסת עולם המחברת בין עולמה של תנועת המוסר להסתכלות הכללית של בעיות השעה והדור מתוך מבט רחב, עמוק ומחבר.

דומה כי הבנה פשוטה זו הגורסת שנקודת המבט האישית אותה מדגישה תנועת המוסר וההסתכלות הכללית על התהליכים הכלל עולמיים וכלל ישראליים מבית מדרשו של מרן הראי"ה משלימים זה את זה אפיינה את הרב הדרי זצ"ל יותר מכל.

כי הוא ידע לחיות וללמד הן את ההיבט הפרטי המוסרי הפשוט מבית מדרשה של תנועת המוסר העוסקת במבט על כל פרט בהתנהגותו של האדם, בהקפדה על זמנים, על סדר בלימוד ועל הגהיינה וניקיון פנימי וחיצוני והן את תורתו הכללית של הראי"ה העוסקת בתהליכים רוחניים עולמיים וגאולת ישראל בתוכה ולהראות שהאדם השלם הוא זה שיודע לאחד את הדברים.

בשיחתו על 'הנזיר' רבי דוד כהן זצ"ל (אותה הביא ערוץ 7) מתאר הרב הדרי את מערכת היחסים המיוחדת שבין הרב יחזקאל סרנא ראש ישיבת חברון לבין ישיבת מרכז הרב והעומד בראשה הרצי"ה קוק זכר צדיקים לברכה ואת התחושה המיוחדת של חבורת תלמידים מישיבת חברון ההולכת לשיעורים של הרב הנזיר. (גם חידש לי בשיחה זו משהו על אבי ז"ל בהקשר זה)

דומה כי בימים אלו בהם עולמות התורה השונים פורחים וגדלים ובאופן טבעי וכל עולם מתכנס בתוכו ואיננו מקשיב די לעולמות התורה האחרים, מתחזק הצורך ללמוד מדרכו זו של הרב שידע לחבר בין עולמות שונים בחיצוניותם אבל קרובים ומשלימים זה את זה בפנימיותם.

לזה ראוי להוסיף את תורת החסידות שבה עסק הרב הדרי רבות בשנים שלאחר מכן, הרי שדמות זו המחברת בין כל עולמות התורה השונים ומשלימים ודאי תעמוד אל מול עינינו כי זוהי אמיתתה של תורה המחברת בין אהבה ויראה ובין הפרט לכלל.