זרימת המים החומציים בנחל אשלים
זרימת המים החומציים בנחל אשליםצילום: בעז פריפלד, רשות הטבע והגנים

פרקליטות מחוז דרום הגישה בקשה לאישור תובענה ייצוגית לביהמ"ש המחוזי בבאר שבע נגד חברת רותם אמפרט נגב, נגד כימיקלים לישראל ונגד שישה נושאי משרה בכירים בחברות אלה בגין אירוע זיהום נחל אשלים בחודש יוני 2017.

במסגרת התובענה הייצוגית מבקשת המדינה לחייב את הגורמים המזהמים בתשלום פיצויים בסך של 397 מיליון ₪ בגין הנזקים הסביבתיים והאקולוגיים שנגרמו, לרבות הצורך בשיקום הנחל שנאמד בסך של 202 מיליון ₪ מהסך הכולל.

בד בבד עם הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, הגישה הפרקליטות בקשה למחיקת הבקשות לאישור תובענות הייצוגיות הנוספות שהוגשו ע"י גורמים פרטיים וכן להורות כי רט"ג היא הגורם המתאים ביותר להיות התובע בגין אירוע זיהום נחל אשלים.

נחל אשלים אשר נמצא בשמורת הטבע מדבר יהודה, הינו בעל חשיבות אקולוגית אזורית ולאומית בין היתר בשל ערכי הטבע שבו . הוא מאוכלס בבעלי חיים נדירים ובזני צמחים בסכנת הכחדה והינו אחד ממסלולי הטיולים המבוקשים באזור זה.

כזכור, ב-30 ביוני 2017 התרחש אסון אקולוגי, עת אחת הדפנות של בריכת שיקוע גבס, המהווה חלק ממערך ייצור החומצות והדשנים של חברת רותם אמפרט, דלפה וקרסה וכתוצאה מכך זרמו נוזלים חומציים בכמויות אדירות אל נחל אשלים הסמוך.

הדבר גרם להצפת הנחל לכל אורכו בכמות של בין 100,000 – 200,000 מ"ק של נוזלים חומציים, אשר הכילו חומרים מסוכנים, במשך כ-48 שעות, זיהום שהוביל לפגיעה אקולוגית קיצונית, לרבות להרג רב בחי ובצומח בנחל ולזמינות המזון לבעלי החיים לאורך זמן.

מלבד הנזק החמור והמידי לטבע, והפגיעה בצומח ובחי, נגרם נזק לטווח הארוך בכך שהקרקע לאורך הנחל זוהמה. זיהום זה גרם גם נזק ארוך טווח ביכולת ההישרדות והרבייה של מיני צמחים ובעלי חיים בנחל. מעבר לכך, גם כיום, כשנה לאחר האירוע, הנחל סגור לכניסת מטיילים ולא ידוע מתי ניתן יהיה לשוב ולפקוד אותו.

יצוין, כי מיד לאחר האירוע המשרד להגנת הסביבה פתח בחקירה פלילית לבדיקת נסיבות האירוע וחשדות לעבירות על חוקי הסביבה.

ההליך המשפטי

בעקבות האירוע האמור, ומיד בסמוך אליו, הוגשו שלוש תובענות ייצוגיות ע"י גורמים פרטיים שונים בבקשה לייצג את הציבור בכללותו או ציבור מסוים נגד חברות רותם אמפרט וכימיקלים לישראל בגין הנזק שנגרם כתוצאה מזיהום הנחל.

לעמדת המדינה ורשות הטבע והגנים, מדובר בנזק שנגרם לכלל הציבור אשר אין בידי תובעים פרטיים כדי לתבוע אותו.

בנסיבות העניין ולאחר שנאסף המידע הדרוש, והתקבלו חוות דעת ממומחים לצורך גיבוש הגשת תביעה ייצוגית, הגישה רט"ג, באופן תקדימי, באמצעות פרקליטות מחוז דרום בקשה לאישור תובענה ייצוגית כאשר היא תהווה התובעת היחידה אשר תייצג את הציבור בכללותו בהליך.

נטען כי רט"ג, הפועלת בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה בעניין זה, היא הגורם המוסמך, בעל היכולת המקצועית , הידע הנדרש ומעל לכל, היא הגורם האמון על שמירת ערכי הטבע ככלל ועל שיקום הנחל בפרט, ומתן השירותים למטיילים והמבקרים בו.

במסגרת בקשה זו טוענת המדינה כי קבלת הבקשה להגשת התובענה הייצוגית דווקא ע"י הרט"ג על פני הגורמים הפרטיים, תבטיח את המטרה של הגשת התביעה, קרי – תשלום לטובת שיקום הנחל ופיצוי הציבור בגין הנזק האקולוגי והסביבתי שנגרם. עוד פורטו בהרחבה היתרונות של רט"ג על פני התובעים הפרטיים במישורים שונים, לרבות יתרונה בהוכחת יסודות התביעה ובניהול אופטימלי ויעיל של התובענה, גישתה לנתונים אודות הנזק שנגרם והיותה גוף ללא מטרת רווח המייצג את כל הציבור במדינה שנפגע כתוצאה מהזיהום.

לצורך בחינת הנזק שנגרם לנחל לטווח הארוך, במסגרת הגשת התובענה הייצוגית, נערכה חוות דעת כלכלית בהובלת המשרד להגנת הסביבה והרט"ג אשר העריכה את הנזק האקולוגי הכולל שנגרם בשמורת הטבע כתוצאה מהזיהום בסך כולל של 397 מיליון ₪ (באם תיושם תכנית שיקום יזום), או סך כולל של 623 מיליון ₪ (ככל שלא יבוצעו אותן פעולות שיקום). הסכום הכולל מורכב מעלויות השיקום ומעלויות הנזק האקולוגי, הכולל את הנזקים שנגרמו לטבע ולציבור ככלל.

מדובר בחוות דעת ייחודית ומורכבת, המגובה בחוות דעת שונות שנכתבו ע"י מיטב אנשי המקצוע בתחום, מהמשרד להגנת הסביבה, מהרט"ג ומרשות המים – חוות דעת אקולוגית, חוות דעת בתחום זיהומי הקרקע וחוות דעת בתחום ניטור מי תהום. חוות דעת אלו נערכו לאחר בדיקות ניטור מקיפות, ביקור אנשי מקצוע בשטח לאורך זמן וסקר בקרב הציבור.