אושר: אנטנות סלולריות ללא היתר בניה

לפי התקנות שאושרו, כל חברה סלולרית תוכל להקים עד 10 מתקנים קטנים בשנה בהליך מזורז וללא צורך בקבלת היתר בנייה.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ג באייר תשע"ח

אנטנות.
אנטנות.
צילום: נתי שוחט פלאש 90

ועדת הכלכלה של הכנסת, אישרה היום (שלישי) את תקנות התכנון והבנייה לפיהן תתאפשר הקמת אנטנות סלולריות קטנות, שלרוב מותקנות על גגות בתים, בפטור מהחובה לקבל היתר בנייה ובהליך תכנוני מהיר.

לפי התקנות שאושרו, כל חברה סלולרית תוכל להקים עד 10 מתקנים קטנים בשנה בהליך מזורז וללא צורך בקבלת היתר בנייה.

התקנות מגבילות ל-7 את מספר המתקנים שניתן יהיה להקים על אותו גג, כשלעניין זה יוחרגו גגות שגודלם עולה על 500 מטר.

בוועדה הוחלט כי בקשה להקמת אנטנה תוגש למהנדס הוועדה המקומית, שיצטרך לבדוק אותה ולתת תשובתו תוך 30 יום. על ההחלטה ניתן יהיה לערער תוך 15 יום מקבלתה, והליך הערעור יסתיים גם הוא תוך 40 יום.

עוד נקבע כי בקשה שלא תטופל במסגרת הזמן שנקבע יראו אותה כמאושרת. לאחר הקמת המתקן תציב החברה שלט המודיע על קיומו, במקום בולט ונראה לעין ותפרסם הודעה בעיתונות. עוד חויבו החברות לשמור על תקינות המתקנים, ובמקרה של הפסקת השימוש בהם לפנות אותם תוך 30 יום. התקנות יכנסו לתוקף 30 ימים לאחר פרסומן ברשומות.

ח"כ אילת נחמיאס ורבין שניהלה את הדיון אמרה כי "מצד אחד אנחנו מתקשים להוציא לילדים שלנו את הסלולר מהיד ומצד שני אנחנו לא שמחים שקמות אנטנות מעל הראש שלהם. עדיף שיהיה איזה שהוא הסדר מאשר שהנושא יישאר ללא הסדר כלל, יחד עם זאת חייבים לוודא שאנחנו מייצרים מספיק בטיחות עבור הציבור. "

במהלך הדיון נוצרה מחלוקת בדבר כמות המתקנים המקסימלית אותה ניתן יהיה להקים על אותו גג, וח"כ נחמיאס ורבין הבהירה שהיא לא תאשר את התקנות ללא הגבלה על מספר האנטנות אותן ניתן יהיה להציב על אותו גג. לאחר דין ודברים הוחלט להגביל את המספר ל-7.

נציגי השלטון המקומי ביקשו לציין כי יש רשויות שיתקשו לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו ולבדוק את הבקשות תוך 15 ימים ולאשר אותן תוך 25 ימים כפי שנקבע בתקנות המקוריות ועל כן קיבלו הארכה ל-30 ימים.

בסיום הדיון פנתה ח"כ נחמיאס ורבין לנציגי חברות הסלולר וביקשה מהם לפעול על מנת לפתור בהקדם את בעיות הקליטה הסלולרית באזורים בעלי סיכון ביטחוני.