הרב מרדכי אליהו זצ"ל: "אין שום היתר לעלות להר הבית"

בסרטון חדש שהופק ע"י ארגון מורא מקדש, לקראת יום ירושלים, מובאת עמדתו הנחרצת והתקיפה של של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, נגד עליה להר הבית.

בהקלטות נדירות נשמע הרב אליהו זצ"ל בקולו, וכן נשמעים שישה מתלמידיו ביניהם בנו של הרב, הרב יוסף אליהו.

באחת ההקלטות נשאל הרב אליהו בתכנית רדיו, "כבוד הרב האם יש היתר להיכנס להר הבית?" והרב משיב על כך תשובה קצרה ונחרצת: "אין שום היתר להיכנס להר הבית".

בפעם אחרת נשאל הרב: "למה לא נאמר גם בעניין העליה להר הבית, כאשר מדובר למעשה בחששות של איסור וחומרות, אם אנחנו רואים שנוכחות יהודית היא מחזקת מאוד את הבעלות על המקום, אולי יש מקום לשקול להתיר להיכנס להר הבית, בגלל השיקול הזה, של חיזוק הבעלות היהודית על המקום?".

והרב השיב באריכות: "אנחנו אומרים בפרקי אבות: משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע וכו', עד הלאה, עד הדורות שלנו. אנחנו לא בעלי בתים על התורה! אנחנו לא בעלי בתים על הקב"ה! אם חז"ל אומרים שאנחנו טמאי אדם, או טמאי גוף או טמאי מת, ולא יכולים להיכנס למקום הקדוש, אז אנחנו לא צריכים להתחכם איך להיכנס.

"אנחנו צריכים להתחכם, להתפלל לבורא עולם - רבונו של עולם – בשביל מה המחלוקת הזאת, הויכוח הזה, הקב"ה יטהר את עם ישראל – 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם', ואז כולנו ניכנס בעגלא ובזמן קריב, בבניין בית המקדש, בית קודשנו ותפארתנו, בלי שום ספקות ובלי שום בעיות. אבל להיכנס היום למקומות האלה בספקות, ואולי חס וחלילה אנחנו נטמא את המקום, אז זה לא כל כך טוב".

בסרטון אחר מתוך שיעור של הרב אליהו הוא פונה לתלמידיו ואומר, "ישנם אנשים שהולכים, עולים להר הבית, מסתובבים בו. אתה הולך להר הבית, מי יודע על מה אתה דורך? מי יודע מה אתה רומס? הם צריכים מאוד מאוד להיזהר. המחשבה של אנשים ללכת להר הבית, לעלות להר הבית – זה חמור מאוד".

הרב יוסף אליהו, בנו של הרב וראש בית המדרש 'דרכי הוראה לרבנים' אומר, "דעת מרן אבי עליו השלום, מרן הרב אליהו הייתה שאסור לעלות להר הבית, לכל השטח שלו, בין אם טבלו בין אם לא טבלו. אין בזה שום ספק, זו הייתה דעתו הברורה והנחרצת בדבר, והוא כתב את זה בכמה מאמרים ובכמה פסקים".

הרב שמואל זעפרני, ראש ישיבת ההסדר 'המאירי', ומי שהיה ראש לשכת הרב זצ"ל מוסיף, "דעת הרב אליהו ברורה לחלוטין. ב-22 השנים שאני צמוד אליו נשאל עשרות פעמים - מה דעתו בעניין העליה להר הבית, ותשובתו הייתה חד משמעית - יש איסור מוחלט לעלות להר הבית. סיבה ידועה – שאין אנו בקיאים היום במקום המקדש".

בנו, הרב דביר זעפרני, שזכה בעצמו לשמש רבות את הרב אליהו זצ"ל, והוא גם אחד מעורכי כתביו, מספר, "אחרי שהתחילו כל הפרעות של האינתיפאדה השנייה, נכנסתי ללמוד את נושא הר הבית בצורה מעמיקה, את כל המסורת בעניין העלייה, את כל המסורת בעניין הגבולות. לעניות דעתי היה מקום אולי לחשוב על איזשהו מקום בהר הבית שכן היה מותר להיכנס אליו לפי כל השיטות. באתי לביתו של הרב אליהו עם המפות שציירתי ושהיו בידי הגשתי לו אותן ואמרתי לו 'הרב, אני למדתי והרב יסביר לי איפה טעיתי בחשבון שמותר להיכנס להר?'. הרב לקח את כל המפות שהיו לי, סגר אותן החזיר לי ואמר לי 'אסור. זה מקום שאנחנו לא נכנסים אליו'".

"אחרי שעה הרב יצא מביתו ללשכה לקבלת קהל ונסעתי איתו, והרב כמשיח לפי תומו הסתכל עלי ואמר לי 'אנשים עולים להר הבית ואחר כך באים לשאול אותי למה יש פיגועים'. האמירה הזו זעזעה אותי כי ביטויים כאלה לא היו רגילים אצל הרב אבל כנראה החומרה של הדבר היתה דבר שמאוד מאוד בער בו ולכן הוא השתמש בכזה ביטוי", סיפר הרב דביר זעפרני.

הרב יוסף אליהו, בנו של הרב ציין כי "הוא היה כל כך חרד לקדושתה של ארץ ישראל, ודאי שאם היה צד שמותר לעלות הוא היה עולה. אבל דעתו היתה נחרצת. הוא לא עלה ולכל מי ששאל אותו היה אומר שאסור לעלות להר הבית בשום צד ואופן שיהיה".

הרב מרדכי נגארי, רב העיר מעלה אדומים, מספר: "ממה שזכינו לשמש את הרב אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, ממה שזכינו לשמוע בקולו האישי, וגם מכתביו, בתשובותיו, כמו שו"ת הרב הראשי זה ברור לחלוטין שמורנו ורבנו פסק, כמו גם כל מעצות הרבנות הראשית לדורותיהן, מקום המדינה, וכל הראשונים לציון, שאסור ליהודי לעלות להר הבית. ישנן כמה וכמה סיבות. אני לא נכנס עכשיו לשיקולים, אבל זה ברור שזו היתה דעתו".

מארגון "מורא מקדש", שהפיק את הסרטון, נמסר בתגובה: "סרטון זה יוצא לקראת יום ירושלים הבעל"ט, והוא מהווה המשך לסרטון שפורסם כבר ביחס לעמדת הרצי"ה נגד עליה להר הבית בזמן הזה. סרטונים אלה מוכיחים מעבר לכל ספק את עמדתם הנחרצת של גדולי הדור הקודם, ביחס לאיסור חמור זה. אנו מקווים ובטוחים כי הם יתרמו לחיזוק מצוות מורא מקדש בקרב עמך בית ישראל".