נאום ריבלין בחנוכת השגרירות בירושלים

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין השתתף היום (שני) בטקס פתיחת שגרירות ארה"ב בירושלים, ונשא נאום נרגש במיוחד.

"'עומדות היו רגלינו בשערייך' בשערי ירושלים, בירת ישראל", פתח הנשיא את דבריו, "ירושלים, לה נשבענו אמונים. ירושלים שמעולם לא שכחנו ולעולם לא נשכח. שלושת אלפים שנה, שמר העם היהודי אמונים לירושלים, במשך שלושת אלפים שנה התפללנו לירושלים, ומאז הקמת מדינת ישראל לפני שבעים שנים, ירושלים היא בירת ישראל.

''ירושלים היא ליבה של הריבונות במדינת ישראל, ירושלים היא ביתו של נשיא מדינת ישראל, ירושלים היא ביתה של ממשלת ישראל, ביתה של הכנסת. ירושלים היא ביתו של בית המשפט העליון. מחויבותה של מדינת ישראל לירושלים איננה רק החובה כלפי ההיסטוריה של העם היהודי, אלא גם מחויבות לכל תושבי ירושלים. ירושלים היא זעיר אנפין ליכולתנו יהודים וערבים, לחיות יחד".

לדברי ריבלין, אחדותה של ירושלים באה לידי ביטוי בכך שכל החיים בה שווים זה לזה, ''והחל מהיום השמח הזה, ירושלים היא גם ביתה של שגרירות ארצות הברית בישראל. מזה שנים רבות שהקונגרס האמריקאי מכיר בירושלים כבירת ישראל, ואני רוצה להודות לחברי הקונגרס הרבים, דמוקרטים ורפובליקנים כאחד, על האהבה והתמיכה שלהם לישראל".

ריבלין הזכיר כי בכל מערכת בחירות שהתקיימה בארה"ב, הבטיח כל מועמד לנשיאות להעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים. ''היום, יש לנו מנהיג שהבטיח וגם קיים את הבטחתו", הדגיש הנשיא וסיים בברכת "שהחיינו".

הנשיא הודה לנשיא טראמפ על העברת השגרירות, "העם בישראל מודה לך על קיום הבטחתך, על אומץ הלב והנחישות, על עמידתך האיתנה והבלתי מתפשרת לצד ישראל. אנו מקווים ומצפים שבעקבותיך ובעקבות הנהגתך ילכו מדינות נוספות באותה הדרך.

"אנו נמשיך לשמור על ירושלים כעיר של שלום, ביתם של כל המאמינים, עירם של כל תושביה ואזרחיה, בני כל הדתות והקהילות, החולקים יחד עיר אחת, אהובה מאוד. תודה לכולכם, היו ברוכים".