אילוסטרציה
אילוסטרציה istock

מניתוח שביצעה היחידה הכלכלית במכון היצוא עולה כי בשנת 2017 גדל היצוא של ענף מוצרי החלב בכ- 21% לעומת שנה קודמת והסתכם בכ-21 מיליון דולר, זאת בעיקר בזכות עליה של כ- 72% ביצוא לאיחוד האירופי.

ברבעון הראשון של שנת 2018 נמשכה המגמה החיובית והיצוא הסתכם בכ- 5.6 מיליון דולר - עליה של כ- 10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד (ינואר- מרץ 2017).

עליה זו התקבלה בעיקר בזכות גידול של כ- 29% בהיקפי יצוא הענף לצפון אמריקה. מנתוני סיכום שנת 2017 והרבעון הראשון לשנת 2018 ניתן לראות התאוששות ביצוא הענף, לאחר ירידה שנרשמה בשנים 2015-2016.

עם זאת, יצוא ענף מוצרי החלב בשנת 2017 היה עדיין היה נמוך מהיקפו השנתי הממוצע בשנים 2011 – 2015, בהן הגיע לסכום הגבוה מ-28 מליון דולר לשנה.

היצוא לשלושת היעדים המרכזיים בשנת 2017 רשם עליה. כ-51% מיצוא מוצרי החלב הופנה לצפון אמריקה, כ-29% לאיחוד האירופי וכ-15% לאסיה.

יצוא ענף מוצרי החלב מישראל לצפון אמריקה הסתכם בכ- 10.6 מיליון דולר, עליה של כ-4.5% לעומת שנה קודמת, היצוא לאיחוד האירופי כמעט הוכפל והסתכם בכ- 6 מיליון דולר, והיצוא לאסיה הסתכם בכ- 3 מיליון דולר עליה של כ-12%.

ברבעון הראשון של שנת 2018 עיקר יצוא ענף מוצרי החלב התרכז בצפון אמריקה (כ-62% מסך היצוא בענף) והסתכם בכ- 3.5 מיליון דולר, עליה של כ- 29% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

יצוא הענף לאיחוד האירופי, הסתכם בכ- 1.6 מיליון דולר, עליה של כ- 38% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. יצוא למדינות אסיה הסתכם בכ-300 אלף דולר , ירידה של כ-% 64 לעומת הרבעון המקביל אשתקד.