כנס הרבנים
כנס הרבניםצילום: ארגון רבני הקהילות - אריה מינקוב

בכנס האחדות הענק שנערך בשבוע שעבר בבנייני האומה בירושלים, בו השתתפו כ- 1000 רבנים מהציונות הדתית, הוצגו נתונים מעודכנים על הציבור הדתי לאומי: ישיבות, אולפנות, מכינות, בתי ספר ועוד.

מהנתונים שהוצגו עולה כי תלמידי הישיבות הגבוהות והאברכים בקרב הציבור הדתי לאומי מונים כ- 3,500 איש, ב-30 ישיבות גבוהות. בישיבות ההסדר לומדים כ- 10,000 תלמידים. בכ- 70 ישיבות וב- 55 כוללים של הציבור ישנם לפחות 1,200 אברכים.

נתונים נוספים שהוצגו, הראו כי קיימות כיום 25 מכינות דתיות קדם-צבאיות בהן לומדים כ- 1,500 תלמידים, ו- 30 מדרשות לבנות בהן לומדות למעלה מ-1,300 תלמידות.

בקרב בתי הספר התיכוניים לומדים כ- 23 אלף תלמידים בישיבות וכ- 22 תלמידות באולפנות. ב- 3,866 מוסדות החמ"ד לומדים כ- 325 אלף תלמידים וברחבי הארץ פרושים 70 מרכזים לזהות יהודית.

רבנים מכלל הציבור הדתי לאומי גדשו את אולמות הכנס, שנפתח בדיונים סביב שולחנות עגולים על מגוון נושאים העומדים על הפרק. בכנס נשאו דברים זקני רבני הציונות הדתית, והתקיים דיון על כוחו והשפעתו של הציבור על כלל המדינה.

בדברים שנשא הרב שמואל אליהו בכנס, אמר כי הציונות הדתית נדרשת "להמשיך להוביל". הרב יעקב אריאל, רבה הפורש של רמת גן, דיבר בשבח ההתפתחות התורנית של הציונות הדתית ואמר כי רעיון הציונות הדתית הינו רעיון תורני מובהק: " גדולי תורה הם שיסדו את הציונות הדתית. שורשיה נעוצים בגאונים הרב צבי קלישר, הרב גוטמכר, רבי יהודה אלקלעי ובהמשך תלמידי חכמים הנהיגוה ותמוכה. רעיונה הוא תורני מובהק, ארץ ישראל, ארץ הקודש, מצוות ישובה ומצוות החשובות בתורה, משום שביסודה היא מצווה ציבורית וגם משום שיש לה השלכות לדורות".

עוד אמר הרב אריאל כי בארץ ישראל נדרשת התורה להתרחב על כלל תחומי החיים והוסיף: "שליחיה של הציונות הדתית נמצאים בכל אתר ואתר, הם מיישמים את התורה בכל חיי המעשה ועליהם לשאת בגאון את דגל התורה להיות נאמנים לשליחותם וליישם את התורה בכל מקום ובכל מצב ובכל זמן, בהנחייתם של פוסקי ההלכה המסורה לנו מדור לדור".

בכנס דיבר גם הרב זלמן מלמד, ואמר "רבני הציונות הדתית המכירים את עומק הסגולה הישראלית, היודעים את ערך הכלל ויודעים שעיקר מעלתו של עם ישראל באחדותו - עלינו להיות הראשונים עם אחדות בתוכנו ולהמשיך ולפעול ולקרוא לאחדות כל תלמידי חכמים יראי ה' כל שומרי התורה והמצוות, ואח"כ להמשיך למעגלים נוספים של הקרובים ליסודות התורה ואח"כ את כל ישראל. באחדות תלויה הגאולה, באחדות נביא את הגאולה".

הרב עמיחי אליהו, מוועד רבני הקהילות וממארגני הכנס, מסר: "אנחנו מודים לה' על ההצלחה מעל למצופה של הכנס, כולם יחד במפגן ענק של אחדות, יחד כולם עם גדולי הציונות הדתית, כהודאה על 70 שנות מדינה, 50 שנה לנס של איחוד ירושלים וכהכנה משותפת לקבלת התורה בעוד מספר ימים באיש אחד בלב אחד".