אישר. ליברמן
אישר. ליברמןצילום: דוברות משרד הביטחון

שר הביטחון, אביגדור ליברמן, קיבל את המלצות ועדת המומחים, ברשות האלוף במיל' אבי מזרחי, להסדרת יחסי הגומלין ותחומי האחריות והסמכות בין רשות הלאומית לחירום (רח"ל) ופיקוד העורף.

רח"ל תשמש כגוף המטה הלאומי למוכנות העורף תחת שר הביטחון ותעסוק בתכנון והתוויית המדיניות. פיקוד העורף יהיה גוף הביצוע האופרטיבי של מערכת הביטחון, שיכין את העורף לחירום. החמ"לים והמחוזות של שני הגופים יאוחדו.

ועדת המומחים בראשות האלוף במיל' אבי מזרחי הוקמה בתחילת שנת 2018, בהנחיית שר הביטחון ליברמן, במטרה לשפר, באמצעות הסדרה ארגונית, את המענה המבצעי לצרכי העורף בישראל, במצב חירום ואת תהליכי המוכנות לחירום. דוח הועדה, שהוגש לשר הביטחון בימים האחרונים, מצא בין השאר חפיפה בפעילות רח"ל ופקע"ר.

ועדת מזרחי המליצה, לפיכך, לעשות הבחנה ברורה בין תפקיד וייעוד שני הגופים: רח"ל תשמש כגוף המטה הלאומי הפועל מטעם שר הביטחון ועבורו בתווך הלאומי-אסטרטגי. רח"ל תרכז את התווית המדיניות, תכנון, הנחייה, תקצוב, תיאום, פיקוח, בקרה ורגולציה.

פיקוד העורף יהיה גוף הביצוע האופרטיבי, שירכז את הכנת הרשויות המקומיות ואת גופי החירום. למפקד פיקוד העורף ימונה סגן אזרחי, שאליו יוכפפו מחוזות פיקוד העורף ורח"ל שיאוחדו. במחוזות החדשים יפעלו יחד קציני פיקוד העורף ועובדי רח"ל בשגרה ובחירום. שני הגופים יפעלו תחת חמ"ל אחד, ישתמשו במערכת שליטה ובקרה אחת ויפעלו בהתאם לתכנית עבודה רב-שנתית מוגדרת, שתכלול תוספת תקציב משמעותית, על מנת להתאים את מוכנות העורף לתרחישי הייחוס הקיימים.

שר הביטחון אימץ את המלצות הועדה, והנחה לפעול ליישומן עוד במהלך שנת 2018. עוד הנחה השר שעובדי משרד הביטחון לא יפגעו בשום דרך מהשינויים הארגוניים הכרוכים ביישום ההמלצות.