מוצרי חלב
מוצרי חלבistock

דיון סוער התקיים היום (ד') בוועדת הכספים בהשתתפות שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל (הבית היהודי).

במהלך הדיון הוצפו בעיות שונות בתחום החקלאות בישראל ובתחומים הסמוכים. בין היתר דנו הנוכחים בהעלאת מחירי החלב על רקע סכנה לקיום המחלבות והשר הצהיר שהוא מוכן לחתום על המהלך אך הוא ממתין להצהרה מצד שר האוצר כחלון שגם הוא ייתן את חתימתו.

מנגד נטען כלפי השר כי גם הוא אחראי לעיכוב. יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני דרש בתוך שעה תשובה משר האוצר האם הוא יחתום על המהלך במידה ושר החקלאות יעשה זאת.

בנוסף נידון נושא 'הטרור החקלאי' והשר תקף את התניית התקציב לנושא מצד משרד האוצר. לעניין הקיצוץ במים לחקלאים טענו חברי הכנסת כי חוסר תכנון ארוך טווח הביא למצב ודרשו לצד השר פיצוי ראוי לחקלאים שיתבקשו לוותר על מכסת המים שלהם, תחת פיצוי נמוך שמציע האוצר.

ברשות המים הצביעו מנגד על צעדים רבים שנעשו. יו"ר הוועדה גפני הצהיר כי ועדת הכספים תלווה מעתה את הנושאים הבוערים בתחום.

"אנחנו במסגרת הפיקוח על תקציב משרד החקלאות והבקשה של השר וגם של חברים נוספים, קיצות מכסות המים על החקלאות. בתחילה יציג השר את תקציב המשרד. יש הרבה חברי כנסת שרוצים להעלות נושאים ונאפשר להם", אמר גפני.

שר החקלאות אריאל אמר בדיון "אנחנו בשנה חמישית של בצורת, למרות 600 מיליון ליטר מים מותפלים אנחנו עדיין בחוסר גדול מאוד, בצפון אנחנו במיוחד בבעיה גדולה מאוד. אנחנו בתאום עם החקלאים הגענו לפני כ-5 חודשים להסכמה לוויתור על מים מרצון, כך קל לנו יותר לנהל את משק המים, אפשר לתת את מה שוויתרו חקלאים למי שחייב.

''כולם חייבים כמובן אבל יש הבדל בין גידולי שדה לגידולים שנתיים אליהם יופנו המים. מה שלא סגור זה הפיצוי על ויתור על מים מרצון, זה סדר גודל של עשרות מיליוני שקלים. זה עבד ב-2009 לשביעות רצון של כולם, המצב החמיר יותר והשתנו האנשים - מי שמנהל את המדיניות בכל המשרדים ובעיקר באוצר. אבקש שהוועדה תפעל בעניין, האוצר מציע במקום לתת 3 ₪ לתת בערך שקל, זה לא מתקרב להבנה", אמר אריאל.

ח"כ גפני תהה "למה האוצר לא הולך לפי 2009?". תמר, נציגת משרד האוצר, השיבה "בשנת 2009 היה קיצוץ של 3 שנים בן 100 מלמ"ק, השנה הקיצוץ הוא שנה ראשונה של 20 מלמ"ק. משרד האוצר פועל לפצות ונשמח לסכם את הנושא".

לעניין טרור חקלאי ציין השר אריאל כי "הייתה ועדת שרים בראשות והוצגה סקירה של שר הבט"פ מה הוא עושה והייתה תחושה שהוא עושה – מקציב תקציבים, מקצה כוח אדם, הוא הודיע כי הקדימו את התקציב ל-2018, כי היה סיכום רק בתקציב 2019. בינתיים הסכום ירד, קיבלנו תשובה שהם מאוד בעד, אבל זה יתבצע כאשר יחליטו שמשרד הבט"פ ימלא את תפקידו. אני לא מקבל את זה, דוחה את המכתב על הסף. לא רוצה להגיד שהוא חצוף, הוא לא מתקבל על הדעת".

בנוגע לעלות מוצרי החלב אמר השר כי ועדה קבועה במשרד האוצר, בה חבר גם משרד החקלאות החליטה לפני פסח שראוי להעלות את מחירי מוצרי החלב ב-3.7%. "הוועדה הגישה את המסקנות אלי ואל שר האוצר, אני חושב שלא נכון להעלות את מחירי המוצרים המפוקחים ותחת זה לפצות את המחלבות, פניתי פעמיים לשר האוצר פעמיים ולא קיבלתי תשובה. אני לא מעכב חתימה, ברגע שתהייה הסכמה עם שר האוצר אחתום. לא אהיה זה שאחתום ויגיד השר כחלון 'מנעתי את העלאת המחירים'".

לעניין הצעת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות ציין אריאל כי הוא נמצא בהליך עבודה מתקדם, "יש פה הסכמה ומאמין שזה יעבור. החוק ייחול מתחילת השנה". נציגת האוצר העירה כי "שר החקלאות אמור לחתום קודם".

ח"כ יצחק וקנין מש"ס האשים "אתה מורח והם מורחים. לפני 3 שנים היה אותו דבר ויאיר לפיד לא חתם וזה נמשך ונמשך". השר אריאל הדגיש "אני לא מורח אף אחד, אני אחתום ראשון אם תהייה הסכמה מצד שר האוצר".

ח"כ גפני אמר "כנראה שאי אפשר לסמוך על הממשלה בעניינים מסוימים. אני מבקש שתגידי לי תמר אם שר החקלאות חותם, מה עושה שר האוצר כמה דקות אחרי זה. אם הם הוא לא חותם אני רוצה להיכנס לעניין. לא מדובר בסכומים גדולים, בסוף המחלבות יתמוטטו".