בית זבול
בית זבול צילום: יאיר חרל"פ

שרשרת הילדים

סיפר הרב דוד קב (מחשובי הרמי"ם בישיבת 'כרם ביבנה'): המאורע הגדול ביותר עבורי כילד היה כאשר כל תושבי שכונת 'שערי חסד', וביניהם אנו הילדים, היינו מתאספים לקראת יציאתו של הרב חרל"פ מסוכתו.

כידוע בחג הסכות הרב מאוד הידר ולא יצא מהסוכה, בסוכתו התקיימו כל יום שלוש תפילות במניין. כשהגיע ערב שמחת תורה חיכתה כמעט כל השכונה בדריכות מחוץ לבית הרב, מתי סוף סוף נחזה ברב. הרב יצא בלבושו הלבן וספר תורה בידו. אנו הילדים היינו עוטפים את הרב כשרשרת חיה העשויה מילדים הלבושים בבגדי חג.

זכור לי שמלבד ההמונים, שחיכו בחוץ ללוות את הרב בשירה וזימרה, היו גם המלווים הצמודים לרב מחשובי השכונה ורבניה. המקובל הרב שמואל לרנר ליווהו מצידו האחד.

הרב חרל"פ הקפיד שגם חכם רבי שלום כסאר התימני יהיה בצידו השני, בכך ביטא הרב את האחדות גם עם יוצאי תימן שהיו מיעוט מצומצם בשכונתנו.

וכך מסוכת הרב שבביתו ועד לבית הכנסת 'הגר"א’ היו הילדים הולכים בראש התהלוכה, רוקדים ושרים יחד עם כל ההמונים שבאו ללוות את הרב לבית הכנסת ולרקוד בשמחה.

אלא מכוח התורה

בסוכת הרב חרל"פ היו תלויים שבעת המינים: ענפי עץ תאנה,רימון, בקבוק יין ענבים ועוד.

לאחר חג הסוכות נתן הרב מהיין שהיה תלוי בסוכתו לעקרות והן זכו להיפקד. משנודע סדר סגולת בקבוקי הנוי שבסוכת הרב חרל"פ רבו העקרות המבקשות להיפקד בזכות אותו יין.

מצא רבי העניך טובולסקי עצה כיצד לספק צרכיהן, ומידי ערב חג סוכות היה מגיע לסוכת הרב חרל"פ ותולה עוד בקבוקי יין בצד הסכך.

כך ניתן היה במוצאי החג לספק את כל צרכי מבקשי הסגולה לזכות בפרי בטן. ואכן מפורסם היה הדבר באותם ימים, שרבות הנשים ששתו מיין זה ונפקדו עוד באותה שנה.

מציין הרב קב: לאחר שזכו נשים רבות להיפקד אחרי ששתו מהיין ששימש לנוי בסוכת הרב, אמרו אנשים – אכן יש בנוי סוכה זה להושיע. אם כן, חשבו, נתלה עוד יותר בקבוקי יין לנוי סוכת הרב וכך יוכלו להיפקד יותר ויותר נשים. אך קרה שדווקא יין זה לא הועיל.

הסביר הרב חרל"פ: "הראשונים כל מטרתם הייתה לשמש כנוי סוכה, לכן היין פעל את פעולתו. האחרונים, ששמו רק למטרת ישועה ולא לנוי סוכה' (לא לשמה)’ לא היה בכוחם להושיע".

אחרי חג הסוכות האחרון לחייו השיב הרב למבקשי הסגולה: "הפעם מסופק אני אם יועיל נוי הסוכה.

בשנים הקודמות הייתה הסוכה מלאה דברי תורה ושירה ומבוקר ועד ערב, ואילו השנה שהייתי חולה (ולא שהיתי כל החג בסוכה) המצב היה שונה. במצב כזה איני יודע אם יהיה כוח לנוי הסוכה להביא ישועה.

תפילת הרב חרל"פ

עוד סח הרב קב על תפלתו של הרב חרל"פ שהייתה בלהט הקודש, תפילות החול ותפילות השבת. בימים נוראים היה היכל בית הכנסת מלא עד אפס מקום מכל קצוות העיר היו נאספים לראות את הרב בעבודתו ובתפילותיו שהיו מרקיעות שחקים.

לימים פגש הוא בחבר ילדות מ"שערי חסד" אשר שנה ופירש, ולהפתעתו הרבה ראה כי חזר הוא לצור מחצבתו. הלה ראה את תמיהתו על פניו והסביר לו ראה:"מדי פעם הייתי נזכר באמירת "שמע ישראל" של רבי יעקב משה היאך היה אומרה במסירות נפש ממש ואף רוקע ברגלו, קריאת שמע זו החזירה אותי חזרה למקורי."

אז היה מחייך

מוסיף הרב קב: בעת הליכתו של רב שכונתנו הרב חרל"פ לבית הכנסת, הייתה ארשת פניו תמיד רצינית, אלא אם כן צעד עימו אחד מנכדיו. או אז היה מחייך אליו, מאיר לו פנים ומלטף את ראשו. גם במקומות המותרים שבתפילות זכו הנכדים לקירובים גדולים. מתוך חיבה היה מקרב אליו את ראשם, ומלטף אותם. את נכדיו הקטנים יותר היה לעיתים נושא על ידיו.

שומר הפקד לעירך

בשכונה נהגו לומר כי כל עוד הרב חרל"פ היה בחיים איש מ 'שערי חסד' לא נהרג במלחמה.

כשנפלו הפגזים היו אבדות רבות בירושלים. התושבים מהרו לרדת למקלטים ואילו הרב, לאחר שהיה דואג ומוודא שבני משפחתו ושכניו ירדו למקלט שמתחת לביתו היה נכנס לחדרו וממשיך בלימודו.

מציין הרב דוד קב כי במהלך הקרבות הקשים של ימי טרום המדינה וראשית דרכה. "לא נהרג איש מכל החיילים בני 'שערי חסד'. היו רק שני פצועים. אחד מהם הוא אחי, ואחד אחר שהיה בלח"י נפצע עוד לפני קום המדינה. הייתה אפילו משפחה מהשכונה, משפחת גליק, שהיתה לה ארבעה בנים במלחמה, ואף אחד מהם לא נפגע. כולם אמרו שזה היה בזכות ר’ יעקב משה חרל"פ, שכל עוד היה חי זכותו הגנה על בני השכונה בכל מקום באשר הם".

ממשיך הרב קב ומספר: "שמתי לב שכשנתיים אחרי פטירתו של הרב חרל"פ נפל בן השכונה הראשון. היה זה בן למשפחת יעקובסון שהיה סרן בצנחנים ובצעירותו למד בישיבת 'עץ חיים'. לפני מלחמת סיני,בשנת תשי"ד, הוא נהרג בפעולת תגמול. הבנו כולנו אז שהגנתו של הרב חרל"פ סרה מעלינו".

אינו מקפיד עלי

בסוף שנת תש"ח היה הנפט מצרך חשוב ויקר מאוד. מחירו של בקבוק נפט אחד האמיר מאוד.

מספר הרב דוד קב: אנו הילדים היינו מסתובבים ומחפשים שלל.

חיפשנו בעיקר נפט, שהיה מצרך מבוקש. פעם מצאנו באחת הקונסוליות חבית נפט.

לפני שתפסו אותי האנגלים, הספקתי למלא כמה בקבוקים. חזרתי ל"שערי חסד" עם הבקבוקים חבויים בתוך המעיל שלי. כאשר עברתי לא רחוק מביתו של ר’ יעקב משה, ראתה אותי בתו. שמה בפי כל היה 'מיר’קה דה רוב’ – מרים של הרב.

הבחינה בת הרב, שאני מחזיק בקבוקי נפט ואמרה לי: "אינגל’ה (ילד,)הרב צריך קצת נפט". לא רק מחירו היקר של הנפט, הוא שגרם לי לסרב אלא סיבה אחרת לחלוטין.

הסיבה האמיתית הייתה, שידעתי כי הנפט הוא חשש גזל. ידעתי, שלו הייתי אחרי גיל בר-מצווה יכול הייתי לקנות את הנפט שבידי, בקניין הגבהה, אבל כיוון שטרם הגעתי לגיל בר-מצווה, לא הייתה לי יכולת לבצע קניין והנפט לא שלי.

והמשמעות הייתה עלולה להיות שאם היה הרב מקבל מידי את הנפט,הרי שכאילו נעשתה הגזילה על ידו.

בסוף חודש 'אלול’ תש"ח לקראת הגיעי למצוות, ביקשני סבי שנעלה לרב, וכפי שנהגו כל נערי הבר מצוה שבשכונה, אדרוש גם אני בפניו את דרשת הבר מצווה, ובתוך כך גם אקבל את ברכתו. כאשר נכנסנו לבית הרב הופיעה בתו מרים, ולגודל מבוכתי פנתה אל אביה בחיוך ואמרה: "זה הילד שלא רצה לתת קצת נפט".

הרב חרל"פ חייך אלי את חיוכו הטוב, ליטף את ראשי ולא אמר דבר.

תחושתי באותו רגע הייתה, שהרב מבקש להרגיעני ולומר לי, שאינו מקפיד עלי כלל.

נשאתי בפניו את דרשתי וכשהסתיימה הדרשה, שאלני הרב לפתע בעניין הנפט הגזול, וביקש לדעת מנין מכיר אני את ההלכה, שקטן אינו משנה רשות ואינו יכול לקנות לפני בר המצווה בקניין הגבהה?עניתי שכאשר היינו עוזרים לר’ אליוקים דבורקס, השמש של בית הכנסת הגר"א, וקוטפים עבורו ערבות מהעץ ערבה, שהיה קונה בשכונת 'נחלת אחים’ הסמוכה, נהג ר’ אליוקים לומר לנו: כיון שבלולב וערבה גזולים לא יוצאים ידי חובה, תקפידו אתם הילדים לקטוף רק מהעץ שקניתי שלא יהיה ח"ו גזל לקונים.

ר’ אליוקים הסביר, שכדי שהקניין יחול צריך לעשות שינוי, ואנו הילדים לא יכולים לעשות שינוי שיעביר את הבעלות אלינו מכיוון שקטן אינו קונה כל עוד לא הגיע לגיל המצוות...

"מר’ אליוקים אני יודע את ההלכה הזאת", חתמתי את הסברי.

בסוכות תש"ט באנו שוב אל הרב חרל"פ, והפעם לסוכתו. כאשר ראה אותי הרב, רמז לי שאבוא לשבת לצידו. התישבתי על ידו. הבנתי שמבקש הוא לרמוז לי שוב שאינו מקפיד עלי.

נתן לי הרב חתיכת מזונות ואמר: "דוד, אתה יכול לברך לישב בסוכה". בשקט ובחיוך הוסיף ואמר: "בסוכה, לא צריך שהסוכה תהיה שלך,"והמשיך לדון איתי בהלכות לולב וסוכה שאולים...