הדמיית מאגר עופרים
הדמיית מאגר עופריםצילום הדמייה: דוברות

רשות המים וחברת מקורות החלו בעבודות להקמת מאגר המים "עופרים" בסמוך למושב עידן, זאת לאחר חודשים ארוכים של תכנון במועצה האזורית ערבה תיכונה וברשות הניקוז בערבה

"עופרים" יהיה מאגר המים הגדול ביותר בערבה ויכיל כ- 300,000 מ"ק. עלות הפרויקט מוערכת בכ- 25 מיליון שקלים במימון רשות המים והאחריות הביצועית להקמתו הוטלה על חברת מקורות. הפרויקט צפוי להמשך כשנתיים וחצי.

מדובר במאגר לאיגום מי קידוחים, השלישי במספר בערבה שיצטרף למאגרים הפעילים- מאגר שיזף המכיל 180,000 מ"ק ומאגר פארן המכיל 200,000 מ"ק. המאגר החדש– עופרים, יאפשר גידול משמעותי של כמויות המים ביותר מ- 75% ויכיל 300,000 מ"ק. בערבה התיכונה נמצאים כבר בשלבי תכנון מתקדמים של הקמת מאגר רביעי, בצופר, ותכולתו תהיה 200,000 מ"ק.

מאגרים אלו משמשים להשקיית גידולים חקלאיים והם צפויים לסייע למצב הבעייתי בתחום המים, וכן לתת מענה למגמת החקלאות המתרחבת בערבה התיכונה. בנוסף למאגרים אלו קיימים בערבה גם חמישה מאגרים למי שיטפונות- אשת, צוקים, נקרות, חצבה ועידן.

ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה אייל בלום אומר: "תחילת העבודות להקמת המאגר החדש 'עופרים' הינן בשורה חשובה להמשך קידום ופיתוח החקלאות בערבה התיכונה. עם התרחבות השטחים החקלאיים, הגדלת סל הגידולים בערבה והקמת הנחלות החדשות, כחלק מפרויקט ההרחבות ביישובי המועצה אזורית הערבה התיכונה, קיים צורך במאגרי מים נוספים ולכן התחלנו לקדם גם את הקמת מאגר צופר".

גיל סלוין מנהל תחום המים במועצה אזורית ערבה תיכונה ומנכ"ל רשות ניקוז ערבה הוסיף: "הערבה התיכונה זקוקה להגדלת כמויות המים במאגרים ולכן פעלנו ודאגנו שפרויקט זה אכן יצא לפועל ויאפשר הגדלת מכסות המים לחקלאות בערבה התיכונה".

עד כה נעשה שימוש בשתי בריכות קטנות הקיימות באזור זה אך מאגר המים "עופרים" יכיל פי 100 מנפח שתי הבריכות יחדיו ויחליף את השימוש בהם. אגב, המאגר החדש יזכה לראשונה בערבה, להזרמת מים מוגברת בעתיד, שכן בימים אלו מוקם קו צינור מ'מתפיל אשקלון 'באמצעות 'קו צפית' דרכו יעברו מים שפירים למאגר עופרים.