פסולת אסבסט באחד מאזורי התעשיה בשומרון
פסולת אסבסט באחד מאזורי התעשיה בשומרוןצילום: איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

חוק האסבסט שנועד לצימצום ומניעת מפגעי האסבסט במדינת ישראל, יחחל בהתיישבות הישראלית ביו"ש, בזכות דרישה מתמשכת של איגודי הערים לאיכות הסביבה שומרון ויהודה.

במהלך השנים שימש האסבסט כחומר גלם למגוון רחב של חומרי בניה. לבידוד תרמי, בידוד אקוסטי, חומרי בניה וחיכוך מאחר והחומר הוא בעל תוחלת חיים ארוכה ועמיד בפני אש, קורוזיה, כוח מכני, וכימיקלים.

למרות התכונות הטובות הרבות המיוחסות לאסבסט, הוא טומן בחובו סכנות גדולות למי שנחשף אליו גם באופן קל או מתון, בין השאר הוא יכול לגרום לאסבסטוזיס, סרטן ריאות ומזותליומה. לכן, מוגדר האסבסט כאבק מזיק, כחומר מסוכן וכמזהם אוויר.

בשנת 2011 נחקק חוק האסבסט, חוק שנועד לצמצום ומניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק. בו נאסר שימוש חדש באסבסט וחיוב הוצאה הדרגתית של אסבסט פריך ממבני ציבור, ממתקני תעשייה וכן מציוד וכלי רכב בצה"ל.

למרות הצעדים שננקטו למניעה וצמצום מפגעי האסבסט במדינת ישראל, החוק טרם הוחל בתחומי ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון והשימוש בחומר מסוכן זה באיזורים אלו נמשך תוך מאמץ של מתכנני ומפקחי האסבסט באיגודים ביו"ש להביא להימנעות בשימוש בחומר זה בעיקר ע"י הסברה.

כעת, כ-7 שנים לאחר שחוקק החוק, לראשונה יוחל החוק על ההתיישבות הישראלית ביו"ש באמצעות חתימה של מפקד פיקוד מרכז על תיקון מס 221 לתקנון המועצות המקומיות. מועד תחילת החלת החוק הוא ה-29 ביולי 2018.

מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, איצ'ה מאיר, אמר כי "ישנה חשיבות רבה להחלת חוק האסבסט באזור למען הגנת בריאותם של התושבים ומניעת נזקים סביבתיים ארוכי טווח. כל פינוי של אסבסט כמו גגות צמנט אסבסט מחוייב באישור ובהתנהלות ע"פ ההנחיות.

"חבל מאד ששאר החקיקה הסביבתית הקיימת בתחומי מדינת ישראל מוחלת על ההתיישבות באופן איטי. עדין מצפים שחוקי סביבה נוספים יותאמו ויחולו באזור", הוסיף מאיר.