עוד תקנים לרבנים וקייסים
עוד תקנים לרבנים וקייסים צילום: דוברות המשרד לשירותי דת

במשרד לשירותי דת נערכים ליישום החלטת הממשלה למינוי קייסים ורבנים ושילובם במועצות הדתיות.

בשבוע שעבר התקיימה במשרד לשירותי דת פגישת התנעה של הוועדה המייעצת לקביעת הגדרות התפקידים לקייסים ולרבנים לעדה האתיופית שיעבדו תחת המועצות הדתיות.

בכדי לעבור במהירות לשלב הביצוע הוקמו שתי וועדות שיעבדו במקביל אחת תעסוק במינוי רבני קהילות והשנייה תעסוק במינוי הקייסים.

הרב ראובן וובשת, הרב הראשי ליהודי אתיופיה, הביע את שביעות רצונו. "רבני הקהילה והקייסים יתנו מענה למאות פניות בנושאי דת וקהילה דבר שעד היום טופל שלא במסגרת הפורמלית של המועצה הדתית. כניסתם של הרבנים והקייסים לתוך המועצה הדתית תעניק את הכבוד הראוי למנהגים הרוחניים של הקהילה".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, עו"ד עודד פלוס, הוסיף כי מדובר במעבר לשלב הביצוע אני רוצה להביא לידי ביטוי את החלטת הממשלה ולראות את מינוי הקייסים והרבנים ושילובם המיטבי".

נזכיר כי בסוף חודש מרץ השנה אישרה הממשלה 40 תקנים לרבנים וקייסים לבני העדה האתיופית. לפי החלוקה 20 רבנים ו-20 קייסים שיעניקו שירות לא רק לבני העדה האתיופית ובכך ישולבו בתוך המועצות הדתיות כנותני שירות.