לא נשואות יזכו לטיפולי הפריה בלניאדו

היועץ המשפטי לממשלה גיבש מתווה שיאפשר לבית החולים החרדי להעניק טיפולים מסוג זה גם לנשים שאינן רשומות כנשואות.

ערוץ 7 , כ"ח בסיון תשע"ח

בית חולים. אילוסטרציה
בית חולים. אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

היועץ המשפטי לממשלה הודיע לבית המשפט העליון כי גובש מתווה עם הגורמים הרלוונטיים, שיאפשר לבית החולים לניאדו החרדי שבנתניה, להעניק טיפולי הפריה גם לנשים שאינן רשומות כנשואות.

על פי המתווה, בני הזוג יחתמו על טופס בו הם מתחייבים שהאב יירשם כאבי היילוד שייוולד כתוצאה מהטיפולים.

הודעת היועץ נמסרה במסגרת בקשת רשות ערעור שהגיש בית החולים על החלטת ביהמ"ש המחוזי מרכז, לאשר ניהול תביעה ייצוגית נגדו, מכוח הפליה על רקע מעמד אישי, לאחר שסירב לבצע טיפולי פוריות באישה לא נשואה.

בעמדת היועץ המשפטי לממשלה, שהוגשה באמצעות עו"ד לימור פלד מהמחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה, נאמר כי במהלך גיבוש העמדה פעל היועץ המשפטי לממשלה, בשיתוף גורמים נוספים ממשרד המשפטים, משרד הבריאות ורשות האוכלוסין וההגירה, לגבש מענה מיידי לחשש שהעלה בית החולים לניאדו, כי נותן הזרע לא יירשם כאבי היילוד במרשם האוכלוסין – מצב שעלול להביא בעתיד להפרת הציווי ההלכתי של "לא יישא אח את אחותו", וכן לחשש ממזרות לילד שייוולד כתוצאה מההפרה האמורה.

בישיבות רבות שכללו גורמי מדינה רבים, גובש מתווה שמאפשר את האיזון האמור באופן מיידי ועל-פי הדין הקיים כיום.

על-פי המתווה, "כאשר איש ואישה שאינם רשומים כנשואים יבקשו לקבל טיפולי הפריה בבית החולים לניאדו, הם יחתמו על מסמך התחייבות שלפיו ככל שכתוצאה מהליך הפריה זה ייוולד ילד, אזי האיש, נותן הזרע, מצהיר כי הוא אביו הביולוגי של היילוד, והם מסכימים כי לאחר הלידה, האיש יירשם במרשם האוכלוסין כאבי הילד שנולד ומתחייבים להסדיר את ההכרה באבהותו על היילוד בהתאם לחוק מרשם האוכלוסין ולנהלי רשות האוכלוסין וההגירה, בסמוך לאחר הלידה".

במשרד המשפטים אומרים כי "לגישת היועץ המשפטי לממשלה, מתווה זה מהווה איזון ראוי בין השיקולים שמעלים הצדדים ומביא לשינוי של המצב שהיה קודם לכן" ומוסיפים כי בשל הגישה הזו סובר היועמ"ש שאין מקום להמשיך ולדון בתביעה המדוברת כתביעה ייצוגית.