השר בנט הנחה:
נושא השואה חוזר לבגרות בהיסטוריה

שר החינוך: החלטתי להחזיר את נושא השואה ומלחמת העולם השנייה לבחינת הבגרות החיצונית בהיסטוריה.

אורלי הררי - ערוץ 7 , ל' בסיון תשע"ח

שר החינוך, נפתלי בנט, הודיע היום (רביעי), כי נושאי השואה ומלחמת העולם השנייה יוחזרו לבחינת הבגרות החיצונית, במתכונת ההיבחנות החדשה עם ספר לימוד פתוח.

הוראת השואה נלמדה בארבע השנים האחרונות בדרכי הוראה מגוונות (עבודות חקר או פרויקטים), והציון על חלק זה ניתן בדרכי הערכה חלופיות. בתקופה זו התפתחו בחטיבות העליונות כלי למידה מתקדמים, ובכוונת המשרד להמשיך ולהשתמש בכלים אלה כחלק מבחינת הבגרות החיצונית, במתווה החדש - היבחנות עם ספר לימוד פתוח.

הנושאים ללמידה שיוחזרו לבחינה החיצונית יכללו, בין היתר, את נושאי: האידיאולוגיה הנאצית, עליית הנאצים לשלטון, החיים תחת השלטון הנאצי, הפגיעה באוכלוסייה היהודית, החיים בגטו, ההתנגדות היהודית, הפתרון הסופי, צעדות המוות ומהלכי מלחמת העולם השנייה.

במסגרת יישום ההחלטה בדבר היבחנות עם ספר לימוד פתוח תוקדש השנה הבאה (תשע"ט) תוקדש להשתלמויות ולהכשרת מורי ההיסטוריה. בשנה זו יוכן עבור המורים להיסטוריה מארז מסודר, ובו הצעות ליחידות הוראה ודגמי בחינה. בשנת הלימודים תש"פ (2020) יחלו המורים ללמד בבתי הספר במתכונת החדשה, ובשנת תשפ"א (2021) לראשונה תתקיים בחינת בגרות חיצונית בנושא השואה, עם ספר לימוד פתוח.

ההיבחנות במתכונת החדשה תקנה לתלמידים מיומנויות של חשיבה מסדר גבוה, יכולות הבעת עמדה ועיסוק בשאלות העוסקות בדילמות מוסריות. כמו כן, תבטיח ההיבחנות החדשה שימוש במידע שנלמד לצורך דיון בשאלות הערכיות, ניתוח קטעי מקור, אבחנה בין עובדות לדעות ההיסטוריון והשוואת מקורות היסטוריים.