בקרוב בישראל: בורסה לחברות קטנות

דו"ח סופי של הצוות הבין-משרדי לבחינת הקמתה של בורסה יעודית לחברות קטנות בישראל הוגש לשרי המשפטים והאוצר. תזכיר חוק יפורסם היום.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ה' בתמוז תשע"ח

בקרוב בישראל: בורסה לחברות קטנות-ערוץ 7
הבורסה הראשית. אילוסטרציה
פלאש 90

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי), עו"ד מאיר לוין, ויו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, הגישו היום (שני) את הדו"ח הסופי של הצוות הבין-משרדי לבחינת הקמתה של בורסה ייעודית לחברות קטנות בישראל.

הדו"ח הוגש לשרת המשפטים איילת שקד ולשר האוצר משה כחלון. תזכיר חוק ליישום המלצות הצוות יתפרסם היום במטרה שהצעת החוק תאושר בידי הכנסת בקריאה ראשונה עוד לפני תום המושב במחצית חודש יולי 2018.

המלצות הצוות גובשו על בסיס סקירה מקיפה של הניסיון בבורסות דומות בעולם, תוך ניתוח המאפיינים המבניים ומיפוי גורמי ההצלחה ולקחים שהופקו בבורסות משניות בעולם, פגישות יזומות עם גורמים רבים מהשוק ואפיון הצרכים של חברות קטנות ובינוניות בישראל.

ההמלצות המרכזיות בדוח כוללות הקמת בורסה ייעודית שתפוקח על ידי רשות ניירות ערך, תוך מינוי גורם חדש (ספונסר) - בשלב ההנפקה הראשונה לציבור בלבד - שתפקידו העיקרי יהיה ללוות את החברה בהיבטים רגולטוריים ועסקיים בהנפקה.

בהתאם להמלצות, בבורסה הייעודית ניתן יהיה לגייס הון על ידי חברות שבמועד ההנפקה לראשונה שוויין יהיה עד 300 מיליון ש"ח (אחרי הכסף). חברה ששווי השוק שלה יעלה במהלך תקופת המסחר מעל 600 מיליון ש"ח, תידרש לעמוד בכללי הגילוי והממשל התאגידי החלים בבורסה הראשית, אך תהיה רשאית להמשיך להיסחר בבורסה הייעודית.

גיוסי חוב יהיו אפשריים בבורסה הייעודית, מסכום מינימלי של שישה מיליון ש"ח ועד סכום מקסימאלי של 36 מיליון ש"ח, ובתנאי שסכום החוב המונפק לא יעלה על סכום ההון שהונפק בבורסה הייעודית.

הדו"ח כולל שורה של המלצות שנועדו להתאים את חובות הגילוי והדיווח והממשל התאגידי לחברות שייסחרו בבורסה הייעודית. כן הובאו בדוח המלצות למתן תמריצים שונים לחברות ולמשקיעים בבורסה הייעודית.

הצוות שם לנגד עיניו גיבוש מתווה המאזן בין צרכי החברות לבין הגנה על המשקיעים, על מנת שהבורסה הייעודית תהווה אפשרות השקעה ראויה. הצוות סבור כי הקמת בורסה ייעודית לפי המתווה האמור יתרום לפיתוח שוק ההון המקומי, בדגש על הנגשת אפיק מימון חדש לחברות צמיחה בישראל, אשר מהוות מנוע צמיחה מרכזי של המשק וקטר של הכלכלה כולה.

שרת המשפטים, איילת שקד, בירכה "אנחנו מסירים עוד רגולציה ומחזקים את העסקים. הקמת הבורסה לעסקים קטנים ובינוניים – עוד פעולה למען העסקים בישראל. הקמת הבורסה תאפשר לעסקים אלו לגייס הון כמו שמקובל במדינות רבות בעולם. בשלוש השנים האחרונות שמתי לעצמי מטרה להקטין ככל הניתן רגולציה ולפשט את ההליכים במשק. אני רואה חשיבות רבה בעידוד עסקים קטנים ובינוניים וחברות צמיחה, שהן מנוע צמיחה מרכזי של המשק ומקור הכנסה ותעסוקה לחלק גדול מהציבור. הבורסה הייעודית תאפשר לציבור להשתתף בהצלחתן של החברות. איננו מסתפקים רק בדו"ח והיום בכוונתנו להפיץ את תזכיר החוק בנושא בתקווה לאישורו בקריאה ראשונה עד לסיום מושב הקיץ. אני מודה למאיר לוין, לענת גואטה ולפרופ' שמואל האוזר, על עבדותם המקצועית בכתיבת הדו"ח".

שר האוצר, משה כחלון, הוסיף "יישום ההמלצות של הצוות יסללו את הדרך להקמת פלטפורמה שתסייע לחברות הקטנות והבינוניות שהן קטר הצמיחה של המשק. המהלך מצטרף לשורת צעדים שעשינו על מנת להקל על חברות קטנות ובינוניות בהפחתת שיעורי המס, בהפחתת רגולציה ובצמצום הבירוקרטיה. לצעדים אלו יש קשר ישיר להגברת הצמיחה ולחיזוק חוסנו של המשק הישראלי".

המשנה ליועץ לוין, ציין "הקמת בורסה ייעודית שתהיה שוק אטרקטיבי לטווח ארוך היא אתגר מקצועי ומשפטי, לאזן בין הרצון לאפשר הזדמנויות מימון חדשות לחברות קטנות ובינוניות לבין חובתנו להגן על המשקיעים. המלצות הצוות מראות גישה אמיצה ורעננה לאיזון זה בכללי הגילוי והממשל התאגידי שיחולו בבורסה הייעודית, שיבטיחו הגנה אפקטיבית למשקיעים תוך צמצום ככל שניתן של עלויות הציות לחברות".

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, הסבירה "מתפקידנו לייצר את התשתית והאקלים להגדלת הפעילות בשוק ההון, מתוך הבנת תרומתו לכלכלת ישראל. גיוס הון, באמצעות בורסה משנית, יקטין את התלות במערכת הבנקאית ויאפשר את התפתחותם וצמיחתם של עסקים אלו, המהווים מחוללי צמיחה במשק. ההמלצות שגיבשנו מציבות אותנו בשורה אחת עם מדינות מפותחות בעולם שהקימו בורסות דומות. אני מצפה שהבורסה הייעודית תיצור 'מסלול המראה' יעיל לחברות ישראליות בדרך רישומן בבורסה הראשית או בבורסות הגדולות בעולם".