עיריית ירושלים תדון במתחם התחנה

משרד הפנים דחה את עמדת יועמ"ש עיריית ירושלים והורה לראש העיר לקיים דיון מחודש בנושא מתחם התחנה בשבוע הבא

בן שאול , ו' בתמוז תשע"ח

הפסד או ניצחון? ברקת
הפסד או ניצחון? ברקת
צילום: הלל מאיר/TPS

הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים דחתה את חוות דעתו של היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, והורתה על דיון בנושא תכנית מתחם התחנה, כפי שביקשו שליש מחברי מועצת העיר.

כזכור, בסוף חודש מאי שיגרו למעלה משליש מחברי מועצת העיר ירושלים מכתב לראש העיר ניר ברקת, ובו דרישה לכנס את מועצת העיר לישיבה שלא מן המניין, לדיון על התנהלות העיריה בכל הנוגע לתכנית מתחם התחנה. למרות פנייתם כחוק, ראש העיר לא נעתר לכינוס הישיבה. בשל כך, פנו חברי המועצה במכתב לממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים כדי שזו תורה לעירייה לכנס את הישיבה.

הממונה על המחוז פנתה במכתב ליועמ"ש של עיריית ירושלים, עו"ד אלי מלכה, לקבל את התייחסותו לנושא. במכתב ששיגר אתמול נימק את הסירוב לבקשה ואמר למשרד הפנים אין סמכות להתערב בסוגיה זו, כיון שעל נושאים אלו יש מניעה משפטית להחליט עליהם בישיבת המועצה ולפיכך אין חובה לכינוס המועצה.

הממונה על המחוז במשרד הפנים, גב' לילי פיינטוך דחתה את חוות דעתו, וקבעה כי אין סמכות לראש העיר שלא להיענות לבקשת הנציגים לכינוס ישיבה שלא מן המניין. לפיכך, הנחתה את העיריה כי בישיבת המועצה הקרובה, ב-28.6, תעלה סוגיית מתחם התחנה כסעיפים ראשונים בסדר היום.

בסביבת ברקת הגיבו: "החלטת הממונה על המחוז במשרד הפנים בנושא מתחם התחנה הינה בהתאם לבקשת ראש העיר שלא לאפשר ישיבה שלא מן המנין, אלא להעלות הדיון כהצעה לסדר בישיבת מועצת העיר הקרובה".