בית הדין הרבני האזורי בחיפה
בית הדין הרבני האזורי בחיפה צילום: דוברות בתי הדין הרבניים

בעקבות פרסומים לא נכונים אודות היתרה של מסורבת הגט על ידי בית הדין הרבני האזורי בחיפה, מפרסמת הבוקר (חמישי) הנהלת בתי הדין הרבניים הבהרה חריגה.

"המידע שפורסם אמש בעלון 'מצב הרוח' הינו פייק ניוז מוחלט. להלן העובדות והמידע האמין מפסק הדין:
'עד הקידושין' היה אדם דתי שגדל במשפחה שומרת תורה ומצוות ולמד בחינוך דתי, ותקופה קצרה אף למד בישיבה.

בתקופה שבה היה עד כבר יצא מ'הדת' וחי חיים המנוגדים באופן מוחלט וברור לתורה ומצוות: חילל שבת בפרהסיה 'למהדרין', כולל הדלקת אורות בשבת, בישול ונסיעה בשבתות, ובשלב מסויים אף עבד כמציל בשבתות. קיים יחסי אישות מלאים עם נשים, ובעדותו לבית הדין אמר כי 'הייתי מודע לאיסור נידה אבל זה לא הפריע לי'.

לחתונה כעד אומנם הוא הגיע עם כיפה, לבקשת עודד גז, והרב אורי שרקי שסידר את הקידושין לא ידע זאת, אך חבריו בהחלט ידעו כי הוא רחוק מלהיות יהודי 'שומר תורה ומצוות' - גם בהגדרה ה'לייטית'.

אל בית הדין הגיעו בנוסף שניים מחבריו לדירה, שהעידו על חלול השבת המלא שלו ועל העובדה שהיה 'פרוץ בעריות', כהגדרת ההלכה. אחד מהעדים סיפר כי באחד הפעמים אף קיים יחסי מין עם אחת מ'חברותיו' כשהדלת חצי פתוחה והם נמצאים מחוץ לחדר בסוג של פרהסיה. הסיפור האמיתי רחוק מאוד מלהיות רק עניין של 'אי-שמירת נגיעה'.

מפיצי השמועות אינם יודעים ולא יכולים לדעת מה היו העדויות ומה כתוב בפסק הדין, משום שפסק הדין, לעת עתה, חסוי ואינו גלוי גם לא לצדדים לתיק".