הסכם סודי סיים השמדת היהודים בשואה?

עיתונאי קנדי טוען כי נשיאה לשעבר של שווייץ הבטיח להימלר כי ארה"ב תכרות ברית עם גרמניה נגד ברית המועצות בתמורה להפסקת מעשי הרצח

חיים לב - ערוץ 7 , ח' בתמוז תשע"ח

מאות אלפים ניצלו? אושוויץ
מאות אלפים ניצלו? אושוויץ
Thinkstock

רצח היהודים בשואה הסתיים "מוקדם יותר" בשל הסכם סודי שנחתם בין ראש האס. אס. היינריך הימלר לנשיא לשעבר של שווייץ ז'אן־מארי מוזי - כך טוען העיתונאי הקנדי מקס וואלאס בספרו החדש, 'בשם האנושות: ההסכם הסודי לשים קץ לשואה'.

על פי מקס וואלאס, נשיאה לשעבר של שווייץ הבטיח להימלר כי ארצות הברית תכרות ברית עם גרמניה נגד ברית המועצות בתמורה להפסקת מעשי הרצח.

לקראת סוף מלחמת העולם השניה החלו מנהיגי הנאצים לחשוש לגורלם האישי, הוא מספר. הימלר, על אף שסבר כי אירופה שלאחר המלחמה תצטרך אדם בעל כישורים כשלו, הבין כי עם התקדמות הצבאות במזרח ובמערב, שחרורם של מחנות הריכוז ומחנות המוות, עלולים המעורבים במעשים, ובראשם הוא עצמו, לשלם על מעשיהם את מלוא המחיר. הימלר הבין כי בידיו כלי מיקוח רב עוצמה, אסירי מחנות הריכוז, כשש מאות אלף איש בתחילת תש"ה.

במקביל, בשלהי תש"ד פנתה משפחת שטרנבוך המפורסמת משוויץ אל מוזי בבקשה כי יפנה אל הימלר, בשם 'אגודת הרבנים האורתודוקסים של ארצות הברית וקנדה', וביקשו ממנו לנסות לנהל משא ומתן עם הימלר בנוגע לגורל אסירי מחנות הריכוז.

הימלר הסכים להפגש עם מוזי. הפגישה עם נשיא הפדרציה השווייצרית לשעבר, קרובה היתה לפתח אותו חיפש אל מנהיגי המערב, על מנת להבטיח את מעמדו לאחר המלחמה. רעיון שחרורם של אסירי המחנות אמור היה להביא להימלר את התדמית החיובית לה היה זקוק במערב כדי להבטיח את הישרדותו לאחר המלחמה.

מוזי, ועמו בנו בנואה, ניהלו מספר שיחות עם הימלר ואנשיו. בתחילה סוכם כי כל אסירי מחנות הריכוז ישוחררו, ויינתנו ערבונות לבטחונם, תמורת העברת משאיות וטרקטורים לאחר מכן, משנראה היה כי הסכמה זו אינה ריאלית, וכי אסירי מחנות הריכוז ממשיכים למות, ולהיות מפונים מן המחנות במצעדי מוות, התגבשה עסקה הנוגעת לשחרורם של כ־ 1,200 אסירים. עסקה זו היתה אמורה להיות התחלה של שחרור גדול יותר של אסירים. סוכם כי לאחר שחרור כמות גדולה של אסירים, ישולם סכום של חמישה מיליון פרנקים שווייצרים. מוזי הציג בפני הימלר ראיות לפיהן סכום זה הופקד בחשבונו של שטרנבוך, ויועד לתשלום לפי הוראותיו של ה'רייכספיהרר'.

הרכבת, ובה 1,210 אנשים יצאה ממחנה טרזין לשווייץ, שלושה חודשים לפני שחרורו של המחנה, והגיעה לקונסטנץ, בגבולה של שווייץ, שם התקבלה בברכה על ידי השלטונות השווייצרים.

בעסקה תיווך ולטר שלנברג. לאחר שידיעה על הרכבת פורסמה בעיתונות, הפנה ארנסט קלטנברונר את תשומת לבו של הצורר היטלר לענין, ובסופו של דבר אסר היטלר על הימלר ואנשיו לשחרר יהודים נוספים.

כידוע, עד לסוף המלחמה המשיכו מוזי, ובנו בנואה, במגעים עם הימלר ואנשיו בדאגה לגורל אסירי מחנות הריכוז. פגישתם האחרונה עם הבכירים הנאצים היתה ב־ 7 באפריל 1945 בברלין.

פגישות אלו לא הביאו לתוצאות מעשיות, ומוזי החזיר את חמשת מיליוני הפרנקים לידיו של שטרנבוך.

אולם כאמור, לפי מה שנטען בספר החדש, הימלר שוכנע בעורמה לשים קץ לתכנית הפתרון הסופי שישה חודשים לפני תום המלחמה על ידי הריסת מתקני ההרג באושוויץ ובכך ניצלו כ־300,000 יהודים, כאשר בתמורה, כך לפחות נתנו לו להאמין, ארצות הברית תכרות ברית עם גרמניה נגד ברית המועצות.