בתי הדין ידונו במקרי עגינות בינ"ל

מליאת הכנסת אישרה תיקון להצעת חוק שיפוט בתי הדין הרבניים כך שיוכלו לדון במצבי עגינות, גם של מי שאין להם זיקה למדינת ישראל.

ערוץ 7 , י"ב בתמוז תשע"ח

בניגוד להלכה? בית הדין הרבני
בניגוד להלכה? בית הדין הרבני
צילום: נתי שוחט. פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית תיקון להצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים המציע לאפשר לדון במקרי עגינות בינלאומיים.

על פי ההצעה, יוסמך בית הדין הרבני, בהוראת שעה לשלוש שנים שביצדה חובת דיווח לכנסת, לדון בתביעה של אישה יהודייה המבקשת לקבל גט מאישה היהודי, אף אם אין להם זיקה לישראל, ובלבד שהם התחתנו על פי דין תורה.

בנוסף כדי שבית הדין הרבני בישראל ידון בתביעה צריך להתקיים אחד משלושה תנאים: אין בית דין שיכול לדון בגט במקום מושבם, בן הזוג לא התייצב לדיון בבית הדין מחוץ לישראל במשך ארבעה חודשים, בית דין מחוץ לישראל קבע שעל האיש לתת גט לאשתו אך למרות מאמץ סביר לא ניתן לאכוף את הגט.

עוד נקבע בחוק כי מועדי הדיונים בכל הנוגע למתן גט ולהטלת סנקציות לשם אכיפת גט, כאשר הנתבע הוא תושב חוץ, יהיו מקוצרים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "ועידת רבני אירופה וגורמים נוספים העלו לפני הנהלת בתי הדין הרבניים את הקושי הקיים במצבים שבהם גברים שנישאו לפי דין תורה ברחבי העולם נמנעים מלהתיר את נשותיהן ומשאירים אותן עגונות בלא אפשרות להינשא מחדש. בחלק מהמקרים אותם גברים אף מתעלמים מפסיקתו של בית הדין הרבני המקומי שבאותה מדינה, בהעדר סמכות שיפוט לבית הדין הרבני המקומי לחייב את הבעל בגט ולהטיל עליו סנקציות כדי שייתן גט לאשתו".

"מרכזיותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי וחשיבותה בחיי היהודים בעולם, אל מול חוסר היכולת של נשים יהודיות ברחבי העולם למצוא פתרון לבעיות של סרבנות גט ועגינות, מצדיקים מתן סמכות זו לבית הדין הרבני בישראל. אמנם יש כיום מדינות בעולם המאפשרות הסתייעות בהליכים אזרחיים בהתמודדות מול סרבנות גט, אך לא אחת מתברר כי אין בכלים אלה די כדי להושיע אותן נשים מהעגינות", לשון ההצעה.

מי שיזם את החוק, הרב פנחס גולדשמיט, נשיא ועידת רבני אירופה הביע שביעות רצון מאישורו. הוא אמר כי "החקיקה החשובה הזו תגרום לכך שסירוב לתת גט, ייחשב כעבירה פלילית שיוכל להביא גם למאסר. בל נשכח כי יהודים רבים בגולה, במיוחד מאירופה, רואים את הבריחה לישראל כצעד ריאלי מאוד שייתכן ויצטרכו לקחת בעתיד. הסימבוליזציה שבהפיכת הסירוב לעבירה פלילית ע"י ישראל תהווה מסר חזק לכל אותם אנשים כי התנהגותם אינה מקובלת בעליל, ותגרום לקהילות היהודיות, להחרימם".

"מאז האמנציפציה של יהודי אירופה ניטלה סמכות השיפוט מאת הקהילות היהודיות, בעיית הנשים מעוכבות גט הפכה לבעיה גודלת והולכת בקהילות. החוק שהתקבל מקנה כוח לבתי הדין בחו״ל לאכוף על הבעלים המעגנים להישמע לבתי הדין ולשחרר את נשותיהם. שרת המשפטים אמרה לי מיד כשהתחלנו את התהליך כי סבלן של העגונות הוא נושא שכל שלוחי הציבור, רבנים ודיינים, לאורך כל ההיסטוריה, הדיר שינה מעיניהם וכי היא תעשה ככל שביכולתה להקל על סבלן – לא נסכים שישראל תהפוך למקלט לסרבני גיטין באירופה", הוסיף הרב גולדשמיט.

לדבריו, "היום הכריזה ישראל כי אכן אינה מקלט למי שמעגן את אשתו. אני מודה לרה"ר לישראל לשרי המשפטים והדתות להנהלת בתי הדין ולכל חברי הכנסת שתמכו בחוק בשם כל העגונות המסורבות גט אשר תוכלנה לבנות את חייהם מחדש הודות לחוק הזה'.