בעקבות ההתעללויות: חוק המצלמות אושר

ההצעה גובשה בעקבות כמה אירועים בהם תועדו מקרי התעללות קשים ואכזריים כלפי מאושפזים קשישים בבתי חולים סיעודיים.

חיים לב - ערוץ 7 , י"ג בתמוז תשע"ח

בעקבות ההתעללויות: חוק המצלמות אושר-ערוץ 7
מצלמות אבטחה. אילוסטרציה
צילום: istock

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שתחייב להתקין מצלמות במחלקות הסיעודיות ותשושי הנפש בבתי החולים בתוך שלושה חודשים.

הצעת החוק קודמה לאחר שבעת האחרונה התפרסמו בתקשורת כמה אירועים שבהם תועדו מקרי התעללות קשים ואכזריים כלפי מאושפזים קשישים בבתי חולים סיעודיים מצד הצוות המטפל בהם.

בעקבות אירועים אלה החליט שר הבריאות לפעול לתיקונה של 'פקודת בריאות העם' במטרה להעניק לו סמכות לחייב בתקנות כל בית חולים, שבו מחלקה המיועדת מעצם טיבה לאשפוז חסרי ישע, להתקין ולהפעיל מצלמות במחלקה לשם הגנה על חסרי הישע המאושפזים בה.

בדברי ההסבר לחוק נאמר כי התקנת המצלמות נועדה להשיג שלוש תכליות מרכזיות: הרתעה שתסייע במניעת פגיעה במאושפזים; איתור מקרי פגיעה באמצעות בקרה שוטפת; יכולת שימוש בתיעוד פגיעה שקרתה לצורך חקירה וענישה.

"תיקון החקיקה דנן נועד להגשים תכלית ראויה באופן מידתי. מצלמות המתעדות את אופן מתן הטיפול למאושפזים חסרי ישע, יכולות להוות אמצעי הרתעה, בקרה ואכיפה שאין להמעיט ביעילותו. אמצעים אלה נדרשים נוכח המציאות המצערת שבה מתברר כי מאושפזים חסרי ישע עלולים להיות חשופים לפגיעות ואלימות קשה, בלי שנמצאת הדרך לטפל כנדרש ברבים ממקרים אלה", נכתב בהסבר לחוק.

12 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק ללא מתנגדים. הצעה החוק תועבר להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.