גיבוש תכנית לאומית למניעת הטרדות מיניות אלירן אהרון

ביוזמת השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל, הממונה על הרשות לקידום מעמד האישה, הוועדה לגיבוש תכנית לאומית למניעת הטרדות מיניות בראשות מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, אוה מדז'יבוז', התכנסה היום לישיבתה הראשונה.

מדובר בוועדה בינמשרדית מורחבת שמטרתה גיבוש תכנית לאומית למניעת הטרדות מיניות בישראל אשר תכלול המלצות אופרטיביות הממוקדות במניעת הטרדות מיניות במקומות עבודה והעלאת המודעות הציבורית לתופעה.

לצורך יישום התכנית, הקצתה השרה גמליאל 10 מיליון שקלים לשנים 2018-2020 מתקציב המשרד לשוויון חברתי.

בדיון הראשון הוצגה בפני חברי הוועדה ממצאי של תהליך למידה בינלאומי השוואתי, שלווה על ידי חברת דלויט שנבחרה בהליך מכרזי, תהליך שכלל סקירת שכיחות התופעה ומאפייניה בעולם, דרכי התמודדות ותהליכי קבלת ההחלטות שננקטו במדינות השונות להיאבק בתופעה. יצוין, כי במסגרת עבודת הוועדה יופץ סקר ציבורי להבנת תפיסת הציבור הישראלי אודות התופעה, מדידת שכיחותה ומאפייניה.

בנוסף, יזומנו בפני הוועדה שורה של מומחים מהמגזר הציבורי, עסקי ושלישי במטרה לנתח את ממצאי הסקר וייערכו במקביל ראיונות עומק רבים. לאחר מכן, תתכנס הוועדה לתהליך של גיבוש המלצות.

השרה לשוויון חברתי, ח"כ גילה גמליאל, אמרה כי "כשרה לשוויון חברתי, שמתי את המאבק בהטרדות המיניות כמטרה עליונה, המגובה בתקציב משמעותי של 10 מיליון שקלים מתקציב המשרד לשוויון חברתי. ועדת מדז'יבוז', תגבש לראשונה בתולדות ישראל תכנית לאומית סדורה למיגור ההטרדות המיניות, אותה אביא לאישור הממשלה. יש לנו אפס סובלנות למטרידים ולהטרדות המיניות".

מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, אוה מדז'יבוז', הוסיפה כי "היום יוצאת לדרך הוועדה הלאומית למאבק בהטרדות המיניות במרחב העבודה. הצבנו לעצמנו משימה מאתגרת אבל חשובה מאוד להביא לתוצאות ממשיות, לייצר לא רק שינוי תודעה אלא גם צמצום ממשי של התופעה. זה לא מהלך פשוט אבל אני מאמינה שהוא אפשרי. התופעה הזו קיימת לצערי בכל העולם ואנחנו חלק מהתופעה העולמית שבה מדינות מבינות שעליהן לקחת אחריות ולפעול אין דבר כזה להיות צופה מהצד כשמדובר בהטרדה מינית. מי שצופה מהצד הוא שותף לפשע. אנחנו חברות וחברי הוועדה כאן כצעד ראשון ללקיחת אחריות מצד החברה כולה".