נוהל חדש בעקבות "פרשת המסרונים"

נשיאת בית המשפט העליון פרסמה הוראת נוהל חדשה בנוגע לממשק העבודה בין גורמי התביעה לשופטים בהליכים הקודמים להגשת כתב אישום.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ח בתמוז תשע"ח

נוהל חדש בעקבות "פרשת המסרונים"-ערוץ 7
נוהל חדש. אסתר חיות
צילום: אתר הרשות השופטת

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות פרסמה היום (ראשון) הוראת נוהל חדשה, אשר אמורה להסדיר את ממשק העבודה בין שופטים ובין גורמי תביעה וחקירה בבקשות לפני הגשת כתב אישום.

ההוראה החדשה גובשה בעקבות "פרשת המסרונים" במסגרתה הועמדה לדין משמעתי שופטת השלום רונית פוזננסקי-כץ.

לפי הנוהל החדש, הקשר בין השופט ובין גורמי החקירה והתביעה וכל גורם המופיע בפניו בבקשות השונות יתקיים אך ורק במהלך הדיון המתקיים בפניו בבקשה והשופט יימנע מכל קשר ישיר או בלתי פורמלי אחר עמם.

כמו כן, בקשות מעצר ובקשות למתן צווים יוגשו בשעות העבודה הרגילות למזכירות בית המשפט. לא תתאפשר הגשת בקשות במישרין לשופט או למי מאנשי לשכתו, בלשכתו או באולמו. ככל שהבקשה הוגשה שלא בהתאם להוראות כל דין, תפנה המזכירות תשומת לבו של מגיש הבקשה לכך.

מלבד זאת, בכל בית משפט שבו נדונות בקשות מעצר או בקשות למתן צווים ייקבעו נשיא בית המשפט או סגניו את המותב שידון בהן.

עוד צוין בהודעה בית המשפט כי מעתה חומר החקירה יוצג לשופט במהלך הדיון באולם בית המשפט בין אם בדיון המתקיים במעמד כל הצדדים ובין אם בדיון המתקיים במעמד צד אחד. ככל שהדבר נדרש, יפסיק השופט את הדיון ויעיין בחומר החקירה בלשכתו ללא נוכחות מי מהצדדים.

שרת המשפטים איילת שקד בירכה על הנוהל החדש, "אדם מהיישוב הנלקח למעצר מאבד את עולמו ברגע. לכל אדם עומדת חזקת החפות, ואל לו לאף אחד להקל בה ראש. היעדר מצג של נייטרליות בניהול המשפט, ואף למראית עין בלבד, מהווה פגיעה קשה בתחושת הצדק.

לאחרונה הודעתי על רפורמת ההליך ההוגן, במסגרתה אפעל לביצור זכויות החשודים בישראל. אני בטוחה שנוהל הנשיאה יישם את המלצות צוות השופט אלרון בנושא מערכת היחסים בין נציגי התביעה לשופטים באופן מיטבי, ורואה בו חלק בלתי נפרד מהמהלך. רק שמירה דווקנית על זכויות החשודים תשמור על חירותם".

מלשכת עורכי הדין נמסר כי הלשכה "מברכת על הוראת הנוהל החדשה של נשיאת בית המשפט העליון. תכליתו של נוהל זה היא לוודא שלא תתרחשנה תקלות מצערות מסוג אלה שהתוודענו אליהן לאחרונה.
נהלים אלה מחדדים את ההתנהלות המקצועית המתבקשת בין גורמי התביעה והאכיפה כמו גם סניגורים לבין גורמי המשפט היושבים בדין ותכליתם לגרום לכך שלא תהיה תחושה של אפליה או משוא פנים למי מהצדדים או כל קשר שיש בו כדי לעורר תחושה של הליך משפטי בלתי תקין ו/או בלתי שקוף. חשוב שבכל בתי המשפט בארץ יהיה נוהל אחיד שכן עד להתקנת נוהל זה נחשפנו לנהלי עבודה שהשתנו מבית משפט למשנהו, תופעה זו אינה רצויה וטוב שתסתיים. אנו מאמינים שעם כניסתו לתוקף של נוהל הנשיאה ייגבר האמון בהליכים המשפטיים המתנהלים בבתי המשפט".

הפורום המשפטי למען ישראל אשר פועל למען הגברת האיזונים במערכת המשפט, מברך על ההחלטה, "אין ספק שזוהי החלטה חשובה ביותר. יישום הנוהל יחזק את השוויון בין הפרקליטות לסנגוריה בפני השופטים ויגביר את אמון הציבור במערכת. עם זאת חשוב לציין כי יש עוד מה לתקן, הנוהל אינו פותר את הבעיה בכך ששופטים אשר מגיעים מהמגזר הציבורי אינם חייבים בהצהרה על ניגוד עניינים בשונה משופטים אשר הגיעו מהמגזר הפרטי. חשוב ליישם נוהל שיוויוני ואחיד לכלל השופטים כפי שהצענו בעבר".